Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμαρχος Λευκωσίας στο Λονδίνο για το 8ο ετήσια Απευθείας Διάλογο των Ευρωπαίων Δημάρχων με την Ευ
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας στο Λονδίνο για το 8ο ετήσια Απευθείας Διάλογο των Ευρωπαίων Δημάρχων με την Ευ

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας στο Λονδίνο για το 8ο ετήσια Απευθείας Διάλογο των Ευρωπαίων Δημάρχων με την Ευ


26 Ιουν. 2019 12:45
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης βρίσκεται στο Λονδίνο για τον 8ο ετήσιο Απευθείας Διάλογο των Ευρωπαίων Δημάρχων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 8th Annual Direct Dialogue of Mayors with the European Commission που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2019 που διοργανώθηκε από τον Δήμαρχο του Λονδίνου Sadiq Khan.

Τα θέματα της ατζέντας της συνάντησης των Δημάρχων που συζητήθηκαν σε κάθε θεματική ενότητα είναι:

1. Αστική Ατζέντα:
•  Ποιες είναι οι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα και πως  
μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνεργασία
• Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται οι πόλεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές
• Πως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει

H Urban Agenda για την Ε.Ε. είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία αστικής πολιτικής, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Έδωσε τη δυνατότητα στις πόλεις, κράτη μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους να συναντηθούν για να αντιμετωπίσουν από κοινού πιεστικά αστικά θέματα και να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Μέσω του προγράμματος αυτού δίνεται η δυνατότητα με πιο ολοκληρωμένο τρόπο η αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων και η εφαρμογή της νέας αστικής ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών.

2. Αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού
• Ποιο είναι το πλαίσιο των τρεχόντων ζητημάτων
• Πως αντιμετωπίζεται το θέμα από τις πόλεις
• Ανταλλαγή καλών πρακτικών.