Δήμος Λευκωσίας - Αιτήσεις για ετήσιες επιχορηγήσεις του Δήμου προς εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικά προγράμματα
Αιτήσεις για ετήσιες επιχορηγήσεις του Δήμου προς εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικά προγράμματα

Αιτήσεις για ετήσιες επιχορηγήσεις του Δήμου προς εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικά προγράμματα


11 Ιουλ. 2019 09:05
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί τις εθελοντικές οργανώσεις - κοινωνικά προγράμματα που λειτουργούν εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας, ότι δέχεται αιτήσεις για τις ετήσιες επιχορηγήσεις του Δήμου προς εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικά προγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αιτηθούν για επιχορήγηση θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι την  Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019  στο Κιβώτιο Προσφορών στο Δημαρχείο Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, συνοδευόμενη με τα πιο κάτω στοιχεία - πιστοποιητικά:

• Ελεγμένοι λογαριασμοί για το 2018, στην οποία θα αναφέρονται τα έσοδα - έξοδα της οργάνωσης - προγράμματος.

• Κατάσταση με όλες τις χορηγίες που έχει λάβει η οργάνωση - πρόγραμμα για το 2019 από κρατικές, ιδιωτικές ή άλλες πηγές.

• Κατάλογο με τις δράσεις - παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχονται και ειδικότερα τις υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί το 2019, τις τρέχουσες υπηρεσίες, όπως και αυτές που έχουν προγραμματιστεί για το 2020.

• Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα - οργάνωση.

• Αριθμός ατόμων που απασχολούνται στο πρόγραμμα - οργάνωση (προσωπικό ή συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες).