Δήμος Λευκωσίας - Ανάπτυξη της συνεργασίας του Κέντρου Αριστείας RISE και της Engino
Ανάπτυξη της συνεργασίας του Κέντρου Αριστείας RISE και της Engino

Ανάπτυξη της συνεργασίας του Κέντρου Αριστείας RISE και της Engino


11 Ιουλ. 2019 11:25
Το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών RISE και η εταιρία Engino, που έχει το όραμα να εμπνεύσει τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι στη λύση προβλημάτων και στην καινοτομία, συμφώνησαν να συνεργασθούν στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας. Οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν στους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών, μοντέλων και εργαλείων μέσω της χρήσης πρωτοποριακών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και εικονικής πραγματικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης STEM.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας RISE, Σπύρος Νικολάου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των δύο οργανισμών «Στο Κέντρο Αριστείας RISE προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ισχυρές εταιρικές σχέσεις με Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που μοιράζονται τις αξίες μας και μπορούμε να καινοτομούμε από κοινού για να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες μας να προωθήσουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

Ο Κώστας Σίσαμος, Διευθύνων Σύμβουλος της ENGINO, εξήγησε τη σημασία της εμπλοκής ερευνητών υψηλού διαμετρήματος από το RISE, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν τα νέα προϊόντα με πρωτοποριακές καινοτομίες, που θα επιτρέψουν στην βιομηχανία να γίνει πολύ πιο γρήγορη και πραγματικά ανταγωνιστική στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον.

Το RISE είναι το αποτέλεσμα κοινοπραξίας μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας, των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπριων) και δύο διεθνών εταίρων, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία) και του University College London (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το Κέντρο Αριστείας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην περιοχή. Το RISE αποσκοπεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας, προς την κατεύθυνση της επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και της Ευρώπης. Το Κέντρο Αριστείας στα πλαίσια της στρατηγικής του αναφορικά με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας, προσβλέπει σε συνεργασία με κυπριακές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Αριστείας RISE προσβλέπει στην εποικοδομητική ομαδική εργασία με την εταιρία Engino.