Δήμος Λευκωσίας - Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης στο Κέντρο Αριστείας RISE
Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης στο Κέντρο Αριστείας RISE

Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης στο Κέντρο Αριστείας RISE


02 Απρ. 2020 09:00
Το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών RISE ανακοινώνει τρία νέα προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης, για προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και άτομα τα οποία έχουν αποφοιτήσει από ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός του 2019.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργασθούν με τις Ερευνητικές Ομάδες και να έρθουν σε επαφή με το οικοσύστημα των ακαδημαϊκών και ερευνητών του Κέντρου.

Το Κέντρο Αριστείας RISE είναι το αποτέλεσμα κοινοπραξίας με επικεφαλής το Δήμο Λευκωσίας, των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπριων)και δύο διεθνών εταίρων, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία) και του University College London (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το Κέντρο Αριστείας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην περιοχή. Το RISE αποσκοπεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας, προς την κατεύθυνση της επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου ή πατώντας εδώ.

Programma.JPG