Δήμος Λευκωσίας - Όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες στην ιστοσελίδα του Δήμου
Όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες στην ιστοσελίδα του Δήμου

Όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες στην ιστοσελίδα του Δήμου


08 Μαϊ. 2020 14:18
Όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τα γραφεία του Δήμου. Οι αιτήσεις βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/building-permits-applications/

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να  αποστέλλονται στον Δήμο Λευκωσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση adeies@nicosiamunicipality.org.cy