Δήμος Λευκωσίας - Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)
Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)

Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)


Ο Δήμος Λευκωσίας αποφάσισε την 1η Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της συμμετοχής τωv δημοτών στα κοινά, όπως οι αιτήσεις ανάπτυξης που αφορούν σε δυνητικά οχληρές χρήσεις, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αν κατοικείτε ή εργάζεστε στην περιοχή, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την προτεινόμενη ανάπτυξη , παρακαλείσθε όπως εκφράσετε τις απόψεις σας, αφού δείτε την τοποθεσία (χωρομετρικό σχέδιο) και την περιγραφή της ανάπτυξης:
  1. πατώντας σε μια από τις προτεινόμενες αναπτύξεις που αναφέρονται πιο κάτω και μετά
  2. συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.
Τονίζεται ότι οι απόψεις σας θα κρατηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτής της διαβούλευσης. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι απόψεις  που θα ληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο απαντήσεων  από τον Δήμο. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εξέταση της αίτησης θα ληφθούν υπόψη, τόσο οι απόψεις σας όσο και οι υφιστάμενες πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Λόγω τoυ περιορισμένου χρόνου πoυ έχει o Δήμος για vα ανταποκριθεί στην αίτηση, είναι αναγκαίο όπως οι απόψεις σας υποβληθούν τo αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Προτεινόμενα Έργα & Αναπτύξεις
Αίτηση ΠΠΑ 84/17 στην οδό Κρήτης 4, ενορία Αγ. Αντωνίου
Αίτηση ΠΠΑ 84/17 στην οδό Κρήτης 4, ενορία Αγ. Αντωνίου
+
Πέμπτη, 27 Απρ. 2017
Αλλαγή χρήσης καταστήματος αρ. 3 σε «μπαρ»
Αίτηση ΠΠΑ 88/17 στη γωνία της λεωφ. Διγενή Ακρίτα 27 με την οδό Ναυπάκτου, ενορία Αγ. Αντωνίου
Αίτηση ΠΠΑ 88/17 στη γωνία της λεωφ. Διγενή Ακρίτα 27 με την οδό Ναυπάκτου, ενορία Αγ. Αντωνίου
+
Πέμπτη, 27 Απρ. 2017
Αλλαγή χρήσης καταστήματος αρ. 4 σε «καφενείο».
Αίτηση ΠΠΑ 41/17 στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 6, Ενορία Τρυπιώτης
Αίτηση ΠΠΑ 41/17 στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 6, Ενορία Τρυπιώτης
+
Τετάρτη, 26 Απρ. 2017
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εστιατόριο (The Boys).
Last Modified: 27/4/2017 12:02:18 μμ