Δήμος Λευκωσίας - Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)
Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)

Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)


Ο Δήμος Λευκωσίας αποφάσισε την 1η Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της συμμετοχής τωv δημοτών στα κοινά, όπως οι αιτήσεις ανάπτυξης που αφορούν σε δυνητικά οχληρές χρήσεις, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αν κατοικείτε ή εργάζεστε στην περιοχή, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την προτεινόμενη ανάπτυξη , παρακαλείσθε όπως εκφράσετε τις απόψεις σας, αφού δείτε την τοποθεσία (χωρομετρικό σχέδιο) και την περιγραφή της ανάπτυξης:
  1. πατώντας σε μια από τις προτεινόμενες αναπτύξεις που αναφέρονται πιο κάτω και μετά
  2. συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.
Τονίζεται ότι οι απόψεις σας θα κρατηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτής της διαβούλευσης. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι απόψεις  που θα ληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο απαντήσεων  από τον Δήμο. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εξέταση της αίτησης θα ληφθούν υπόψη, τόσο οι απόψεις σας όσο και οι υφιστάμενες πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Λόγω τoυ περιορισμένου χρόνου πoυ έχει o Δήμος για vα ανταποκριθεί στην αίτηση, είναι αναγκαίο όπως οι απόψεις σας υποβληθούν τo αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Προτεινόμενα Έργα & Αναπτύξεις
Αίτηση ΠΠΑ 211/19 στη οδό Τρικούπη, ενορία Αγίου Σάββα
Αίτηση ΠΠΑ 211/19 στη οδό Τρικούπη, ενορία Αγίου Σάββα
+
Παρασκευή, 08 Μαϊ. 2020
Αλλαγή χρήσης μέρους καταστήματος σε κατάστημα πώλησης έτοιμων φαγητών «Take-away &delivery».
Αίτηση ΠΠΑ 191/19 στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 16 στην ενορία Αγίων Ομολογητών
Αίτηση ΠΠΑ 191/19 στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 16 στην ενορία Αγίων Ομολογητών
+
Τρίτη, 14 Απρ. 2020
Ενοποίηση ενός take-away και ενός καταστήματος και αλλαγή χρήσης τους σε σνακ-μπαρ. Πρόκειται για το υφιστάμενο RED SHEEP.
Αίτηση ΠΠΑ 209/19 στην οδό Μάρκου Μπότσαρη αρ.46 στην ενορία Καϊμακλίου
Αίτηση ΠΠΑ 209/19 στην οδό Μάρκου Μπότσαρη αρ.46 στην ενορία Καϊμακλίου
+
Δευτέρα, 13 Απρ. 2020
Αλλαγή χρήσης «Σνακ-μπαρ» σε «Ταβέρνα».
Αίτηση ΠΠΑ 292/19 στην οδό Χριστόδουλου Σώζου 2 (ΕΙFFEL TOWER) στην ενορία Τρυπιώτη
Αίτηση ΠΠΑ 292/19 στην οδό Χριστόδουλου Σώζου 2 (ΕΙFFEL TOWER) στην ενορία Τρυπιώτη
+
Παρασκευή, 10 Απρ. 2020
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εστιατόριο.
Αίτηση ΠΠΑ 369/18 στη γωνία των οδών Γεράσιμου Μαρκορά 19 και Ζήνωνος Σώζου
Αίτηση ΠΠΑ 369/18 στη γωνία των οδών Γεράσιμου Μαρκορά 19 και Ζήνωνος Σώζου
+
Παρασκευή, 03 Μαϊ. 2019
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε «Snack – Bar»
Last Modified: 28/5/2020 8:21:03 μμ