Δήμος Λευκωσίας - Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)
Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)

Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές)


Ο Δήμος Λευκωσίας αποφάσισε την 1η Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της συμμετοχής τωv δημοτών στα κοινά, όπως οι αιτήσεις ανάπτυξης που αφορούν σε δυνητικά οχληρές χρήσεις, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αν κατοικείτε ή εργάζεστε στην περιοχή, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την προτεινόμενη ανάπτυξη , παρακαλείσθε όπως εκφράσετε τις απόψεις σας, αφού δείτε την τοποθεσία (χωρομετρικό σχέδιο) και την περιγραφή της ανάπτυξης:
  1. πατώντας σε μια από τις προτεινόμενες αναπτύξεις που αναφέρονται πιο κάτω και μετά
  2. συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.
Τονίζεται ότι οι απόψεις σας θα κρατηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτής της διαβούλευσης. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι απόψεις  που θα ληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο απαντήσεων  από τον Δήμο. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εξέταση της αίτησης θα ληφθούν υπόψη, τόσο οι απόψεις σας όσο και οι υφιστάμενες πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Λόγω τoυ περιορισμένου χρόνου πoυ έχει o Δήμος για vα ανταποκριθεί στην αίτηση, είναι αναγκαίο όπως οι απόψεις σας υποβληθούν τo αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Προτεινόμενα Έργα & Αναπτύξεις
Αίτηση ΠΠΑ 206/19 στην οδό Ταγματάρχη Δημ. Πουλίου, στην ενορία Αγίου Ανδρέα
Αίτηση ΠΠΑ 206/19 στην οδό Ταγματάρχη Δημ. Πουλίου, στην ενορία Αγίου Ανδρέα
+
Παρασκευή, 10 Ιαν. 2020
Τροποποιήσεις στο ισόγειο κατάστημα και αλλαγή χρήσης τμήματος του σε σνακ μπαρ με υπαίθρια εστίαση.
Αίτηση ΠΠΑ 130/19 στη γωνία των οδών Αγίου Παύλου και Κάδμου 1, στην ενορία Αγίου Ανδρέα
Αίτηση ΠΠΑ 130/19 στη γωνία των οδών Αγίου Παύλου και Κάδμου 1, στην ενορία Αγίου Ανδρέα
+
Δευτέρα, 18 Νοε. 2019
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εστιατόριο.
Αίτηση ΠΠΑ 314/18 στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 27B, Άγιος Αντώνιος
Αίτηση ΠΠΑ 314/18 στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 27B, Άγιος Αντώνιος
+
Πέμπτη, 31 Οκτ. 2019
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε καφετέρια (COFFEE LAB)
Αίτηση ΠΠΑ 369/18 στη γωνία των οδών Γεράσιμου Μαρκορά 19 και Ζήνωνος Σώζου
Αίτηση ΠΠΑ 369/18 στη γωνία των οδών Γεράσιμου Μαρκορά 19 και Ζήνωνος Σώζου
+
Παρασκευή, 03 Μαϊ. 2019
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε «Snack – Bar»
Last Modified: 10/1/2020 1:22:57 μμ