Δήμος Λευκωσίας - Δημόσιες Προσφορές
Δημόσιες Προσφορές

Δημόσιες Προσφορές


19 Μαϊ. 2014
Προσφορά Αρ. 46/2014 Προσφορά Αρ. 46/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην Οδό Αριστοκύπρου αρ.27(Αρχοντικό) στη Λαϊκή Γειτονιά.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 10 Ιουνίου 2014.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 10 Ιουνίου 2014.
02 Μαϊ. 2014
Προσφορά Αρ. 11/2014 Προσφορά Αρ. 11/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη. Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου.
Προσφορά Αρ. 11/2014,Διορθωτική Προκήρυξη. Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου.

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 30 Μαΐου 2014.
17 Απρ. 2014
Προσφορά Αρ. 12/2014 Προσφορά Αρ. 12/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη. Δημιουργία Υπόγειου Χώρου στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 7 Μαΐου 2014.
10 Απρ. 2014
Προσφορά Αρ. 29/2014 Προσφορά Αρ. 29/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Συντήρησης/ Επιδιόρθωσης Διατηρητέων Οικοδομών στη Χρυσαλινιώτισσα και Άγιο Κασσιανό – Έργο Α
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 6 Μαΐου 2014.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 6 Μαΐου 2014.
10 Απρ. 2014
Προσφορά Αρ. 30/2014 Προσφορά Αρ. 30/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Συντήρησης/ Επιδιόρθωσης Διατηρητέων Οικοδομών και Πολυεργαστηριακού Κέντρου στη Χρυσαλινιώτισσα και Άγιο Κασσιανό – Έργο Β
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 6 Μαΐου 2014. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 6 Μαΐου 2014.
04 Απρ. 2014
Προσφορά Αρ. 11/2014 Προσφορά Αρ. 11/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Πέμπτης 15 Μαΐου 2014.
27 Μαρ. 2014
Προσφορά Αρ. 24/2014 Προσφορά Αρ. 24/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Επιδιόρθωσης στο Νότιο Κτήριο του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών(Παλιά Ηλεκτρική) στην εντός των τειχών Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 2 Απριλίου 2014.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 16 Απριλίου 2014.
20 Μαρ. 2014
Προσφορά Αρ. 12/2014 Προσφορά Αρ. 12/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Δημιουργία Υπόγειου Χώρου στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 30 Απριλίου 2014.
06 Μαρ. 2014
Προσφορά Αρ. 19/2014 Προσφορά Αρ. 19/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Συναρμολόγησης και Αποσυναρμολόγησης Στεγάστρων στην Λαϊκή Αγορά του Δήμου Λευκωσίας.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 19 Μαρτίου 2014. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 19 Μαρτίου 2014.
21 Φεβ. 2014
Προσφορά Αρ.10-2013 Προσφορά Αρ.10-2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη. Εργασίες Διορισμένης Υπεργολαβίας για Προμήθεια, Παράδοση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα, Φωτιστικών Σωμάτων και Προμήθεια Παράδοση, Εγκατάσταση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα για Συστήματα Ελέγχου καθώς και Εκπαίδευση για το Έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 14 Μαρτίου 2014. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 14 Μαρτίου 2014.
30 Δεκ. 2013
Διαγωνισμός Διαγωνισμός Download (Λήψη Αρχείου)
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου
1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου

2) Το κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη τιμή ενοικίασης που θα προταθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

3) Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για περίοδο δύο χρόνων με δικαίωμα για ετήσια ανανέωση.

4) Σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δυο ημερών, το ενοίκιο θα αναθεωρηθεί μετά από διαπραγμάτευση .

5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους παραχώρησης της καντίνας αλλά και τη συμφωνία από τα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας , Κτίριο Γραμματείας (από την υποδοχή), 1500 Λευκωσία τηλέφωνο 22797192/193 και την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

6) H προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:00 το πρωί.

7) Ο τόπος υποβολής είναι το κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας Τ.Θ.21015 1500 Λευκωσία.

8) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με επιστολή τους να αναφέρουν το μηνιαίο ενοίκιο χωρίς ΦΠΑ που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν στο Δήμο.

9) Εξαιρετικά χαμηλές τιμές που θα προταθούν για ενοίκιο δεν θα γίνονται αποδεκτές από το Δήμο.

10) Ο Επιτυχόντας πριν την υπογραφή της συμφωνίας πρέπει να καταβάλει ως ντεπόζιτο στο δημοτικό ταμείο ενοίκια έξι μηνών, τα οποία θα του επιστραφούν με τη λήξη της συμφωνίας νοουμένου ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του στο Δήμο με τη λήξη της συμφωνίας.

11) Ο επιτυχόντας είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει πιστά τους όρους του Παραρτήματος Ι ,Παράρτημα ΙΙ.
12) Για επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της καντίνας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Φροντιστή του χώρου Αντώνη Παπαδόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 99353255.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους παραχώρησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ειρήνη Αχιλλέως, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22797224 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Irene.Achilleos@nicosiamuncipality.org.cy
10 Δεκ. 2013
Προσφορά Αρ. 171/2013 Προσφορά Αρ. 171/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το Έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2014. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2014.
 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >|