Δήμος Λευκωσίας - Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας – Εγκεκριμένο 2017
Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας – Εγκεκριμένο 2017

Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας – Εγκεκριμένο 2017