Twinnings

THE MUNICIPALITY / Twinnings
Municipality of Schwerin

Municipality of Schwerin, Former German Democratic Republic (1974)

Municipality of Shiraz

Municipality of Shiraz, Iran (1999)

Municipality of Athens

Municipality of Athens, Greece (1988)

Municipality of Bucharest

Municipality of Bucharest, Romania (2004)

Municipality of Odessa

Municipality of Odessa, Ukraine (1996)