Δήμος Λευκωσίας - Ενστάσεις για τα Σκύβαλα
Ενστάσεις για τα Σκύβαλα

Ενστάσεις για τα Σκύβαλα


Πίνακας εκπτώσεων και απαλλαγών Πίνακας εκπτώσεων και απαλλαγών Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης συνταξιούχος) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης συνταξιούχος) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Νοικοκυριό συνταξιούχων) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Νοικοκυριό συνταξιούχων) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης Υπερήλικας άνω των 75) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονήρης Υπερήλικας άνω των 75) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Ζεύγος Συνταξιούχου (άνω των 65 ετών) και Οικοκυράς (που ακόμα να συνταξιοδοτηθεί) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Ζεύγος Συνταξιούχου (άνω των 65 ετών) και Οικοκυράς (που ακόμα να συνταξιοδοτηθεί) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Ζεύγος Υπερηλίκων άνω των 75 ετών) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Ζεύγος Υπερηλίκων άνω των 75 ετών) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονογονική οικογένεια) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Μονογονική οικογένεια) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Τρίτεκνος) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Τρίτεκνος) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Πολύτεκνος) Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Πολύτεκνος) Download (Λήψη Αρχείου)
Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Κάτοχος Βιβλιαρίου «Ατόμου με Αναπηρία») Αιτήσεις για ένσταση κατά του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων (Κάτοχος Βιβλιαρίου «Ατόμου με Αναπηρία») Download (Λήψη Αρχείου)