Δήμος Λευκωσίας - Επικίνδυνες Οικοδομές
Επικίνδυνες Οικοδομές

Επικίνδυνες Οικοδομές


Στη σελίδα αυτή θα βρείτε δυο καταλόγους «επικίνδυνων οικοδομών»,
  1. Κήρυξη επικίνδυνων οικοδομών και
  2. Μαζική στήριξη επικίνδυνων οικοδομών.
Η διαφοροποίηση των καταλόγων αυτών αφορά τον τρόπο επέμβαση για την άρση της επικινδυνότητας των οικοδομών.

1. Κήρυξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Στη λίστα αυτή παρουσιάζονται οι οικοδομές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνης μαζί με μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν.

Κατά τη σχετική διαδικασία οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες πλήρης ανακαίνισης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου άρθρο 90 και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

1. Χίου 13 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
2. Πετράκη Γιάλλουρου 5 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
3. Θεμιστοκλή Δέρβη 43 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
4. Αγίου Σάββα 7 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
5. Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 45 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
6. Ξάνθης Ξενιέρου 1, Γων. με Θερμοπυλών ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ()
7. Αρκαδίας 13 ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
8. Ιπποκράτους 57 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ()
9. Πετρακη Κυπριανού 19Β ΠΑΝΑΓΙΑΣ ()
10. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 5 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ()
11. Κ. Ασωπίου 2 (γωνία με Προδρόμου) ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
12. Λεωφόρος Ευαγόρου 23 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι οικοδομές που μετά την προώθηση της σχετικής διαδικασίας από την Τεχνική Υπηρεσία και τις ανάλογες εργασίες των ιδιοκτητών έχει αρθεί η επικινδυνότητα. Αυτές σε προγενέστερο στάδιο βρίσκονταν στον πίνακα που χαρακτηρίζονταν ως Επικίνδυνες Οικοδομές.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΘΕΙ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

1. Γοργιού 5 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
2. Παλιάς Ηλεκτρικής 7 ΟΜΕΡΙΕ ()
3. Λιδίνης ΟΜΕΡΙΕ ()
4. Διγενή Ακρίτα 90 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
5. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 51 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
6. Νικόδημου Μυλωνά 27 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
7. Πινδάρου 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
8. Νίκης 50 (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
9. Πολυκράτους 1 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
10. Γωνία Μνασιάδου 11 - Στασικράτους 12 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
11. Γωνία Αρχαγγέλου Μιχαήλ-Σόλωνος ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ ()
12. Πέντε Πηγαδίων 6 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
13. Γωνία Λήδρας 72 – Πυγμαλίωνος (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
14. Πανδώρας 7 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
15. Ναυαρίνου 16 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
16. Ασκληπιού 28 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ()
17. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β' 13 ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
18. Λεύκωνος 45 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
19. Νικηφόρου Φωκά 29 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ()
20. Μετοχίου 38 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
21. Χιλής 35 ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ()
22. Πτολεμέου 17Α ΚΑΪΜΑΚΛΙ ()
23. Αγίου Νικολάου 45 & 47 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ()
24. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 42 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ()
25. Παλαιο ΓΣΠ ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ ()
26. Πατριάρχη Γρηγορίου 11 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ()

2. Μαζική Στήριξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Ο Δήμος Λευκωσίας, με στόχο τη διασφάλιση αφενός τη διάσωση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και αφετέρου την ασφάλεια των πολιτών, αποφάσισε να προχωρήσει στη μαζική στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών που βρίσκονται στα όριά του.  Μετά από έρευνα έχουν εντοπιστεί συνολικά 189 επικίνδυνες οικοδομές στην Εντός των Τειχών Πόλη, καθώς και στους παραδοσιακούς πυρήνες Παλλουριώτισσας, Καϊμακλίου και Αγίων Ομολογητών.

Μέχρι σήμερα έχουν στηριχθεί συνολικά 165 οικοδομές μέσα από το έργο της μαζικής στήριξης. Ο Δήμος λόγω της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την Κύπρο δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες στις υπόλοιπες οικοδομές και ακολούθως να προχωρήσει στις ανάλογες χρεώσεις προς τους ιδιοκτήτες. Παρόλα αυτά ο Δήμος Λευκωσίας λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του κοινού και προχωρεί σ’ όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη και την άρση της επικινδυνότητας, προτρέποντας να εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες από τους ιδιοκτήτες τους.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

1. Μίνωος 28 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (ΕΡΓΟ Ε)
2. Περικλέους 50 ΤΑΠΑΚ ΧΑΝΕ (ΕΡΓΟ Α)
3. Κων/νου Παλαιολόγου 40 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΡΓΟ Β)
4. Όθωνος 9 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΡΓΟ Β)
5. Όθωνος 11 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΡΓΟ Β)
6. Πατρ. Γρηγορίου 29 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΡΓΟ Β)
7. Αγίων Ομολογητών 78 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΕΡΓΟ Ζ)
8. Ισοκράτους 6 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΡΓΟ Δ)
9. Αρσινόης 15 ΤΑΠΑΚ ΧΑΝΕ (ΕΡΓΟ Α)
10. Κτενά 8,10,13,15 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΕΡΓΟ Γ)
11. Πνυταγόρου, Τεμ.339 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ (ΕΡΓΟ Ε)
12. Σόλωνος 66, 70 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ (ΕΡΓΟ Α)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

1. Κυπριανού 8 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
2. Μακαρίου Β' 25 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
3. Μακαρίου Β' 23 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
4. Ρηγαίνης 56 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΡΓΟ Α)
5. Παναγίας 4 Παλλουριώτισσα (ΕΡΓΟ Ζ)
6. Σπάρτης 5 Παλλουριώτισσα (ΕΡΓΟ Ζ)
7. Διογένους 10 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
8. Μακαρίου Β' 19 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
9. Μακαρίου Β' 27 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
10. Βασιλέως Παύλου 14 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
11. Μακαρίου Β' 31 Καϊμακλί (ΕΡΓΟ Στ)
12. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 Παλλουριώτισσα (ΕΡΓΟ Ζ)


7 Οικοδομές θα στηριχθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Τελευταία Ενημέρωση:
17/01/2018