Δήμος Λευκωσίας - Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης
Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης

Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης


Ο Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών  και Χώρων Στάθμευσης έχει κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την μελέτη και τον σχεδιασμό οικοδομικών έργων και έργων οδοποιίας (όπως ετοιμασία σχεδίων για την κατασκευή πεζοδρομίων, σήμανση/σηματοδότηση Οδών κλπ) καθώς επίσης και τον εντοπισμό και σχεδιασμό τεμαχίων για μετατροπή τους σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης.  Την ευθύνη δε για την κατασκευή και συντήρηση των έργων αυτών έχει ο Κλάδος Κατασκευών.

Ο Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών και Χώρων Στάθμευσης ασχολείται επίσης με σειρά άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν τεχνικά θέματα καθώς και θέματα για την καλύτερη λειτουργία της πόλης όπως:
 1. Παραλαβή και εξέταση παραπόνων γενικής φύσεως από δημότες.
 2. Κυκλοφοριακές Μελέτες και βελτίωση του οδικού δικτύου/κυκλοφοριακών κόμβων (μονοδρομήσεις, απαγόρευση της στάθμευσης, τοποθέτηση φώτων τροχαίας, διαβάσεων πεζών, κυρτωμάτων οδοστρώματος, κλπ)
 3. Εποπτεία συνεργείου σήμανσης.
 4. Προώθηση και παρακολούθηση πολεοδομικών  έργων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.
 5. Τοπογραφικές εργασίες (υψομετρήσεις, αποτυπώσεις) για την ετοιμασία σχεδίων.
 6. Παρακολούθηση και εφαρμογή προγράμματος ενίσχυσης δημόσιων μεταφορών για τις στάσεις, στέγαστρα λεωφορείων, μικρά λεωφορεία, δημιουργία ποδηλατόδρομων και ποδηλατοδιαδρομών (εμπλοκή στην ετοιμασία των όρων και τεχνικών προδιαγραφών), σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
 7. Εφαρμογή έργων αναπτύξεως που περιλαμβάνονται στον ετήσιο  προϋπολογισμό.
 8. Απαλλοτριώσεις τεμαχίων.
 9. Εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας.
 10. Εισηγήσεις για Δημιουργία και λειτουργία νέων Δημοτικών χώρων Στάθμευσης.
 
Οι στόχοι του Κλάδου Κυκλοφοριακού, Μελετών και Χώρων Στάθμευσης είναι οι ακόλουθοι:
 
 1. Εφαρμογή της πρότασης για την εισαγωγή ρυθμιστικών μέτρων για εξασφάλιση προσβασιμότητας της πυροσβεστικής στην εντός των τειχών.
 2. Παρουσίαση της Κυκλοφοριακής Μελέτης/Μελέτης Στάθμευσης που ετοιμάστηκε από ιδιώτη μελετητή (για το Δήμο Λευκωσίας) και αφορά την κυκλοφοριακή διαχείριση της περιοχής που περικλείεται από τις Λεωφ. Μακαρίου-Σπύρου Κυπριανού-Κέννετυ και Άγιος Ανδρέας (περιοχή Αγίου Παύλου) και υλοποίηση εισηγήσεων.
 3. Έγκριση και υλοποίηση της πρότασης λήψης άμεσων μέτρων για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση/κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός της παλιάς πόλης.  
 4. Προώθηση μελέτης για την εισαγωγή του μέτρου «στάθμευση μόνο για κατοίκους» στην εντός των τειχών και σε άλλες περιοχές.
 5. Αξιολόγηση της ρύθμισης της στάθμευσης για τους κατοίκους της περιοχής της Χρυσαλινιώτισσας.
 6. Ετοιμασία ρυθμιστικού και κατασκευαστικών σχεδίων για τη βελτίωση της Λεωφ. Καλλιπόλεως/μονοδρόμηση και κατασκευή πεζοδρομίων.
 7. Επέκταση και κατασκευή ποδηλατόδρόμου/πεζόδρομου στον Πεδιαίο Ποταμό μέχρι την οδό Νεχρού.
 8. Υλοποίηση της απόφασης για την κατασκευή κόλπων στάσης οχημάτων στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα στην ανατολική πλευρά και τη δημιουργία διάβασης πεζών τύπου πέλικαν (σε συνδυασμό με refuge island), σε συνεργασία με τον Κλάδο Κατασκευών.
 9. Εφαρμογή της Β’ Φάσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εισηγήθηκαν για τον πυρήνα των Αγίων Ομολογητών.
 10. Παρουσίαση της μελέτης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Σχολής του Frederick στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού και υλοποίηση.
 11. Ετοιμασία και έκδοση των πολεοδομικών αδειών για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της συμφωνίας εκμίσθωσης τεμαχίων.
 12. Ετοιμασία πρότασης για την επίλυση των προβλημάτων αλόγιστης στάθμευσης που παρατηρούνται στην Πλατεία Παλλουριώτισσας.