Δήμος Λευκωσίας - Δημοτικό Ταμείο
Δημοτικό Ταμείο


Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  8.00π.μ. - 2.30μ.μ.
Τηλ.:
Τηλ. (2):
Τηλ. (3):
Φαξ:
Φαξ (2):
Φαξ (3):
E-Mail:
E-Mail (2):
E-Mail (3):
Διεύθυνση: Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Παλιά Λευκωσία
Τ.Κ.