Δήμος Λευκωσίας - Πρώτη εκστρατεία καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας 2018
Πρώτη εκστρατεία καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας 2018

Πρώτη εκστρατεία καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας 2018


02 Φεβ. 2018 10:20
Ο Δήμος Λευκωσίας, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, ενημερώνει τους δημότες ότι το νέο ετήσιο πρόγραμμα καθαριότητας και δωρεάν περισυλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων του 2018 έχει αναθεωρηθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών και διανέμεται σε όλα τα νοικοκυριά εντός των δημοτικών ορίων της πόλης.

Φέτος θα πραγματοποιηθούν τρεις εκστρατείες καθαριότητας. Η πρώτη εκστρατεία θα διαρκέσει από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2018.

Αναλυτικά, η χρονική περίοδος ανά ενορία και υποτομέα είναι η εξής:

Άγιος Ανδρέας (1): 5 – 6 Φεβρουαρίου, Άγιος Ανδρέας (2): 7 – 8 Φεβρουαρίου,
Άγιος Ανδρέας (3): 9 – 12 Φεβρουαρίου, Τρυπιώτης (1): 13  – 14 Φεβρουαρίου,
Τρυπιώτης (2): 15  – 20 Φεβρουαρίου, Αγίοι Ομολογητές (1): 21 – 23 Φεβρουαρίου,
Αγίοι Ομολογητές (2): 26  – 28 Φεβρουαρίου, Αγίοι Ομολογητές (3): 1 – 5 Μαρτίου,
Αγίοι Ομολογητές (4): 6  – 8 Μαρτίου, Άγιος Αντώνιος (1): 9 – 13 Μαρτίου,
Άγιος Αντώνιος (2): 14 – 16 Μαρτίου, Παλλουριώτισσα (1): 14 – 16 Φεβρουαρίου,
Παλλουριώτισσα (2): 20 – 22 Φεβρουαρίου, Παλλουριώτισσα (3): 5  – 7 Φεβρουαρίου,
Παλλουριώτισσα (4): 8 – 13 Φεβρουαρίου, Εντός των Τειχών (1): 12 – 16 Μαρτίου,
Εντός των Τειχών (2): 19 – 23 Μαρτίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (1): 19 – 20 Μαρτίου,
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (2): 21 – 23 Μαρτίου, Καϊμακλί (1): 23 – 27 Φεβρουαρίου,
Καϊμακλί (2): 28  Φεβρουαρίου –  2 Μαρτίου,  Καϊμακλί (3): 5  – 6 Μαρτίου, 
Καϊμακλί (4): 7 –  09 Μαρτίου,  Καϊμακλί (5): 12 –15 Μαρτίου, 
Ταχτ Ελ Καλέ: 22 – 23 Μαρτίου, Γενί Τζαμί: 20 – 21 Μαρτίου, Ομορφίτα: 16 – 19 Μαρτίου.

Έχει εκδοθεί και διανεμηθεί φυλλάδιο με πολλές χρήσιμες πληροφορίες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου ή από την ιστοσελίδα www.nicosia.org.cy Στο χρονιαίο πρόγραμμα υπάρχει χάρτης ολόκληρης της πόλης, όπου παρουσιάζεται ο διαχωρισμός των ενοριών σε υποτομείς καθώς και πίνακας με τις ημερομηνίες εφαρμογής του προγράμματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και τη μείωση της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης άχρηστων αντικειμένων σε δημόσιους και ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους της πόλης, στο ετήσιο πρόγραμμα υπάρχει αναφορά στο προσωρινό πράσινο σημείο του Δήμου. Το πράσινο σημείο βρίσκεται στο χώρο του Τμήματος Καθαριότητας, στην οδό Γιάννη Κορομία 2 στο Καϊμακλί, όπου παραλαμβάνονται δωρεάν διάφορα οικιακά απόβλητα όπως κλαδεύματα, μέταλλα, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, PMD, γυαλί), ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ρουχισμός, παλαιά έπιπλα, οικιακού τύπου μπαταρίες και σύμμεικτα οικιακά απόβλητα.

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα υπάρχει ειδική αναφορά  για την πρόσθετη μηνιαία συλλογή πράσινων αποβλήτων κήπου για κομποστοποίηση, δεδομένου ότι έχουν τοποθετηθεί σε σακούλια και έχει ενημερωθεί προηγουμένως το Τμήμα Καθαριότητας.

Η επιτυχία της εκστρατείας προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ Δήμου και δημοτών για την επίτευξη του στόχου μας για μια καθαρή πόλη. Η τοποθέτηση των αχρήστων για περισυλλογή πρέπει να γίνεται δύο μέρες πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες, με τρόπο που να μην επηρεάζεται η διακίνηση των συμπολιτών και να προστατεύεται το περιβάλλον. Σημαντικό είναι όπως διαχωρίζονται τα κλαδεύματα από τα άχρηστα αντικείμενα για σκοπούς προώθησής τους για κομποστοποίηση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες περισυλλογής στην περιοχή τους, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22797007 (Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη), 22797312/314 (Υγειονομική Υπηρεσία) και 22797620 (Τμήμα Καθαριότητας).