Δήμος Λευκωσίας - Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE) έχει
Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE) έχει

Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE) έχει


06 Νοε. 2018 13:20
rea.png
Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE; www.rise.org.cy) είναι ένα νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται στην Κύπρο, και πιο συγκεκριμένα, στη Λευκωσία. Το Κέντρο αυτό έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα RISE Teaming project, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (φάση 2) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 739578, όπως επίσης και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, τοπικούς και διεθνείς εταίρους και άλλους χορηγούς. Το RISE είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max Planck (Γερμανία), του Πανεπιστημίου University College London (ΗΒ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το RISE αναζητάει εμπνευσμένους, καινοτόμους και ενθουσιώδεις έμπειρους ερευνητές που, από κοινού με την ομάδα τους, θα συνεισφέρουν ενεργά στην εξέλιξη του Κέντρου βοηθώντας το να επιτύχει τις στρατηγικές προτεραιότητες και το όραμά του.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/

rea1.png