Δήμος Λευκωσίας - Πτώση μικρού τμήματος πλίνθινου τοίχου σε οικοδομή στην οδό Αρσινόης
Πτώση μικρού τμήματος πλίνθινου τοίχου σε οικοδομή στην οδό Αρσινόης

Πτώση μικρού τμήματος πλίνθινου τοίχου σε οικοδομή στην οδό Αρσινόης


06 Μαρ. 2019 12:55
Η συγκεκριμένη μονοόροφη οικοδομή στην οδό Αρσινόης είναι Τουρκοκυπριακή περιουσία και βρίσκεται υπό τη διαχείριση του κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Έχουμε ενημερωθεί ότι για τις οικοδομές αυτές έχουν δοθεί οδηγίες για τον πλήρη έλεγχο τους από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσε την πτώση μικρού τμήματος πλίνθινου τοίχου. Για προληπτικούς μόνο λόγους ασφάλειας αποκόπηκε η κυκλοφορία.

Συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης προβαίνουν στην κατεδάφιση της οικοδομής μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Περαιτέρω πληροφορούμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας ήδη προχωρεί σε επείγον έλεγχο όλων των οικοδομών στην Εντός των Πόλη και στους παραδοσιακούς πυρήνες των Αγίων Ομολογητών, Παλουριώτισσας και Καϊμακλίου οι οποίες μπορεί να επηρεάστηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.  Ο έλεγχος γίνεται από μεγάλο αριθμό υπαλλήλων του Δήμου και από 9 ιδιωτικά γραφεία μελετητών.