Δήμος Λευκωσίας - Εκπτώσεις στα μηνιαία δελτία στάθμευσης στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης
Εκπτώσεις στα μηνιαία δελτία στάθμευσης στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης

Εκπτώσεις στα μηνιαία δελτία στάθμευσης στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης


20 Οκτ. 2014 11:30
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρία του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης, όπως παραχωρεί περαιτέρω μείωση του ποσού των μηνιαίων δελτίων στάθμευσης στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης Σιμωνίδου, Αγαπήνωρος, Ζ. Σώζου και Πέντε Πηγαδιών σε 25 Ευρώ από 40 Ευρώ.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι παραχωρείται έκπτωση στους δημότες ή στις εταιρείες κατά τη μαζική αγορά δελτίων στάθμευσης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παραχώρηση έκπτωσης 10% στο συνολικό ποσό που θα προκαταβάλλεται νοουμένου ότι αυτό θα υπερβαίνει το ποσό των 100 Ευρώ κάθε φορά.

Επίσης, έκπτωση θα παραχωρείται και στις περιπτώσεις προπληρωμής μηνιαίων δελτίων στάθμευσης για περιόδους πέραν του ενός μηνός.
  • 10% έκπτωση για τριμηνιαία δελτία στάθμευσης
  • 15% έκπτωση για εξαμηνιαία δελτία στάθμευσης και
  • 20% έκπτωση για χρονιαία δελτία στάθμευσης.
Πρόσθετη έκπτωση 5% για κάθε 10 δελτία στάθμευσης στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι, το τέλος χαμένου εισιτηρίου καθορίστηκε στα 5 Ευρώ, που είναι το μέγιστο ποσό χρέωσης για το 8ώρο.

Ακόμη,  τα τέλη στάθμευσης για τα λεωφορεία που σταθμεύουν στο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Ποδοκάταρο ορίστηκε στα 40 Ευρώ για κάθε θέση λεωφορείου και 25 Ευρώ για κάθε θέση ταξί (8θέσια).