Δήμος Λευκωσίας - Δεύτερο Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”

Δεύτερο Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Δεύτερο Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”
Τετ, 01 Νοε. 2017 14:45
O Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο του έργου “Urban Waste – Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020, διοργάνωσε το δεύτερο σε σειρά εργαστήριο στη Λευκωσία την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και εστιατορίων της Λευκωσίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμμάτων.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η συζήτηση προτεινόμενων μέτρων για την πρόληψη και καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων που θα εφαρμοστούν πιλοτικά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Η τελική επιλογή των μέτρων που θα εφαρμοστούν θα γίνει στο επόμενο εργαστήριο πριν από το τέλος του έτους.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν από τον Δήμο Λευκωσίας τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στις 11 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο έργο σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ανάμεσα σε εργαζόμενους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού και σε τουρίστες.

Το έργο “Urban Waste” αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών που να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων σε αστικές περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.urban-waste.eu/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/urbanwaste/ , https://twitter.com/UrbanWasteEU .