Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Ο ΔΗΜΟΣ / Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Μέλη Επιτροπής
Πρόεδρος: Ισαβέλλα Τύμβιου, Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ
Αντιπρόεδρος: Νικόλας Αθηνής, 71ο Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου
Γραμματέας: Οδυσσέας Ελληνόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΚΟ
Ταμίας: Λούκας Παπαγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ
Μέλος: Μαίρη Ιωαννίδου, YEU Cyprus
Μέλος: Ευάγγελος Μανώλη, ΕΔΟΝ
Μέλος: Γαβρίλης Ευστρατίου, ΝΕΔΗΣΥ
Μέλος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Μέλος: Δημήτρης Χ’’Γεωργίου, Round Table

Το «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λευκωσίας» είναι μέρος της συνεργασίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δράση του είναι εθελοντική και εκπροσωπεί τις οργανώσεις νέων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων.
 
Μέσα από τη δράση του προσπαθεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά», μέσω εκδηλώσεων και άλλων δράσεων.
 
Ο βασικός του ρόλος είναι να βοηθά το Δήμο στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων, καθώς επίσης να  συζητά, να εισηγείται και να συμβουλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα και πολιτικές που αφορούν την νεολαία του Δήμου.     .
 
Η υποστήριξη προς τις οργανώσεις νεολαίας είναι τεχνική ή ενημερωτικού χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις νεολαίας.
 

Γίνε μέλος

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και γενικά όλοι οι νέοι και νέες που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Συγκεκριμένα:
 1. Οι Τοπικές Οργανώσεις των πολιτικών οργανώσεων νεολαίας
 2. Τα Κέντρα Νεότητας
 3. Εθελοντικές οργανώσεις
 4. Κοινωνικές οργανώσεις
 5. Πολιτιστικές οργανώσεις
 6. Περιβαλλοντικές οργανώσεις
 7. Άλλες οργανώσεις νεολαίας
 8. Άτυπες ομάδες νεολαίας 
 
Η εγγραφή οργάνωσης ή μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή αίτησή της προς την Εκτελεστική Επιτροπή.
 

Κριτήρια ένταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

 1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό μελών.
 2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ζωής και δράσης.
 3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της οργάνωσης στο Μητρώο των οργανώσεων – μελών.