Δήμος Λευκωσίας - Δημοτικές Επιτροπές

Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές
Διαχειριστική Επιτροπή

Επιτροπή Προσωπικού

Επιτροπή Προσφορών

Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας

Πολεοδομική Επιτροπή

Ε/πή Ενδιάμεσου Φορέα Έργων, Παρακολούθησης, Εφαρμογής Στρατηγικής ΟΒΑΑ...

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Επιτροπή Αθλητισμού & Νεολαίας

Επιτροπή Προνοίας

Επιτροπή Κυκλοφοριακού & Χώρων Στάθμευσης

Πολιτιστική Επιτροπή

Επιτροπή Εντός των Τειχών Πόλης

Επιτροπή Αγορών

Επιτροπή Ανάπτυξης & Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής