Όραμα & Αποστολή

Ο ΔΗΜΟΣ / Όραμα & Αποστολή
Όραμά μας είναι να καταστήσουμε τη Λευκωσία μια ευημερούσα ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πόλη του πολιτισμού, με τοπική ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια. Μια πόλη με προοπτικές και ευκαιρίες, ένα σύγχρονο κέντρο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Πόλη δημιουργική, ελκυστική, «έξυπνη», φιλική και προσβάσιμη που έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Κοινωνικά ευαίσθητη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών της προσφέροντας τους υψηλής ποιότητα ζωής.
 
 
Η αποστολή μας
 
  • Εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών μας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  •  Κοινωνική προσφορά μέσα από υπηρεσίες φροντίδας, στήριξης, απασχόλησης
  • Προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα και σχεδιασμούς που «κτυπούν» την κλιματική αλλαγή και προάγουν την βιώσιμη αστική κινητικότητα
  • Παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας μέσω της ανάδειξης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της τοπικής κοινωνίας
  • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Ενδυνάμωση του κέντρου της πόλης ώστε να εξελιχτεί σε ένα ζωντανό πολυλειτουργικό πυρήνα
  • Επένδυση σε υποδομές και δράσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα
  • Αύξηση της προσβασιμότητας
  •  Αξιοποίηση και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας