Επαλήθευση Πιστοποιητικών Γάμου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Επαλήθευση Πιστοποιητικών Γάμου
Αυτή η ιστοσελίδα είναι μία οπτική απεικόνιση του λογισμικού επαλήθευσης ανοιχτού κώδικα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για την επικύρωση ψηφιακών πιστοποιητικών γάμου. Όλοι οι νεόνυμφοι, εκτός από το να λάβουν ένα φυσικό πιστοποιητικό γάμου, λαμβάνουν επίσης ένα αντίγραφο PDF του πιστοποιητικού γάμου με ειδικά μεταδεδομένα που συνδέουν αυτό το πιστοποιητικό στο blockchain.

Σημειώστε ότι το PDF του ίδιου του πιστοποιητικού δεν έχει δημοσιευτεί στο blockchain, αλλά ένα δακτυλικό αποτύπωμα του αρχείου PDF, το οποίο αρκεί για να επιβεβαιώσει ότι το ακριβές έγγραφο δημοσιεύθηκε πράγματι από τον Δήμο Λευκωσίας και φέρει την ψηφιακή χρονοσφραγίδα από το blockchain του Bitcoin.
Οδηγίες
Για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα ενός πιστοποιητικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω εργαλείο επικύρωσης για να μεταφορτώσετε το PDF κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επιλογή αρχείου πιστοποιητικού PDF ..." και στη συνέχεια επιλέγοντας το PDF πιστοποιητικό στον υπολογιστή σας.
Μόλις επιλεγεί το αρχείο PDF, θα εμφανιστεί το κουμπί "Επαλήθευση" και κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, θα επιχειρηθεί η επαλήθευση του πιστοποιητικού.

Πώς να επαληθεύσετε ένα πιστοποιητικό
Εάν η επαλήθευση πιστοποιητικού είναι επιτυχής, το εργαλείο θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τους νεόνυμφους, την ημερομηνία και τον εκδότη.
Εάν ένα πιστοποιητικό επικυρωθεί με επιτυχία.