Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με στόχο την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού.

Στάδια συμπλήρωσης και διεκπεραίωσης της αίτησης:

  • Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης και την υποβάλλει.
  • Η αίτηση θα εξεταστεί άμεσα αν όλα τα στοιχεία είναι ορθά και θα σταλεί απάντηση στον αιτητή, στο email που έχει δηλώσει.
  • Αν η αίτηση δεν είναι ορθή τότε μπορούν να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία ή αυτή μπορεί να απορριφθεί.
  • Στην περίπτωση που η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή τότε μαζί με την απάντηση θα σταλεί και σχετικός σύνδεσμος λινκ ώστε ο αιτητής να προχωρήσει στην πληρωμή του τέλους, ή του δικαιώματος.
  • Με τη διευθέτηση της πληρωμής, ο αιτητής θα παραλάβει ηλεκτρονικά την κάρτα ή τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό και στη συνέχεια θα την/το παραλάβει και ταχυδρομικώς.

Για την έκδοση κάθε κάρτας ή πιστοποιητικού υπάρχει σχετική χρέωση, που αναγράφεται κάτω από κάθε αίτηση.