Δήμος Λευκωσίας - Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με στόχο την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού.

Στάδια συμπλήρωσης και διεκπεραίωσης της αίτησης:

  • Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης και την υποβάλλει.
  • Η αίτηση θα εξεταστεί άμεσα αν όλα τα στοιχεία είναι ορθά και θα σταλεί απαντήσει στον αιτητή, στο email που έχει δηλώσει.
  • Αν η αίτηση δεν είναι ορθή τότε μπορούν να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία ή αυτή μπορεί να απορριφθεί.
  • Στην περίπτωση που η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή τότε μαζί με την απάντηση θα σταλεί και σχετικός σύνδεσμος λινκ ώστε ο αιτήτης να προχωρήσει στην πληρωμή του τέλους, ή του δικαιώματος.
  • Με τη διευθέτηση της πληρωμής, ο αιτήτης θα παραλάβει ηλεκτρονικά την κάρτα ή τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό και στη συνέχεια θα την/το παραλάβει και ταχυδρομικώς.

Για την έκδοση κάθε κάρτας ή πιστοποιητικού υπάρχει σχετική χρέωση, που αναγράφεται κάτω από κάθε αίτηση.

Κάρτες Στάθμευσης

Έκδοση/Ανανέωση Κάρτας Στάθμευσης

Άδειες Σκύλου

Άδειες Σκύλου

Υγειονομικό Πιστοποιητικό

Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού

Εμπορία / Πώληση Καπνού

Άδεια για εμπορία ή/και πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού

Μεταβίβαση Ακινήτου

Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για προσκόμιση στο Κτηματολόγιο με σκοπό τη μεταβίβαση

Οινοπνευματώδη Ποτά

Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών

Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου