Υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης
Άμεση Επέμβαση
 • Αστυνομία 112 ή 199
 • Πυροσβεστική 112 ή 199
 • Ιατρική Βοήθεια 112 ή 199
Αστυνομία
 • Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας 22802020
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 1499
 • Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 1498
 • Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη με την Αστυνομία 1460
Τμήμα Δασών
 • Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών 1407
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας / Διάσωσης
 • Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης Αεροπορικών/Ναυτικών Ατυχημάτων 1441
Ιατρική Βοήθεια
 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 22801400
 • Μακάρειο Νοσοκομείο 22405000
 • Εφημερεύοντες Γιατροί Λευκωσίας 90901422
 • Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία Λευκωσίας 90901402
 • Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων 1401
Τηλεπικοινωνίες
 • Αναφορά Βλαβών 8000197
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 132
 • Πληροφορίες Καταλόγου 11892
Ηλεκτρισμός
 • Βλάβες Ηλεκτρισμού 1800
 • Αναφορά Βλαβών Λευκωσίας 22482293
Υδατοπρομήθεια
 • Βλάβες Υδατοπρομήθειας 90901430
 • Αναφορά Βλαβών Λευκωσίας 22698000
Αεροδρόμια
 • Λάρνακα 77778833
 • Πάφος 77778833
Λιμάνια
 • Λεμεσός 25819200
 • Λάρνακα 24815225
 • Πάφος 26946840