Ο ΔΗΜΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ
Η Λευκωσία είναι σήμερα πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας σαν πρωτεύουσα είναι το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας- εντός των Δημοτικών ορίων του Δήμου σύμφωνα με το Σύνταγμα θα πρέπει να βρίσκονται οι βασικές κρατικές υπηρεσίες.

Επικεφαλής του Δήμου Λευκωσίας είναι ο Δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο που αποτελείται από 26 Δημοτικούς συμβούλους ένας εκ των οποίων είναι ο αντιδήμαρχος. Ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντα τους βάση του Περί Δήμων Νόμου. Υποεπιτροπές οι οποίες αποτελούνται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λειτουργούν μόνο σαν συμβουλευτικά σώματα και σύμφωνα με τις οδηγίες και πρόνοιες που καθορίζει το Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος έχει την απόλυτη εκτελεστική εξουσία, εξασκεί τον κεντρικό έλεγχο και διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον διορισμό του προσωπικού του Δήμου.

Όλοι οι Δήμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μέλη της ένωσης Δήμων Κύπρου. Η εκτελεστική επιτροπής αποτελεί διοικητικό όργανο της Ένωσης. Η επιτροπής αυτή διορίζεται από τους αντιπροσώπους των Δήμων για περίοδο δύο και μισού έτους.