Πολιτικοί Γάμοι

Ο ΔΗΜΟΣ / Πολιτικοί Γάμοι
ένας αξέχαστος γάμος στη Λευκωσία...

Ο Δήμος Λευκωσίας γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες προσδοκίες ενός ζευγαριού για τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας δεξιώσεων σε μοναδικούς και ξεχωριστούς χώρους ιδιαίτερης αισθητικής για μοναδικούς και ξεχωριστούς ανθρώπους.

Οργάνωση γάμου

Επιτέλους! Η πολυπόθητη πρόταση γάμου έγινε! Πετάτε στα ουράνια και έχετε ήδη αρχίσει να φαντάζεστε τη μέρα του γάμου σας! Η περίοδος προετοιμασίας του γάμου σας θα πρέπει να είναι μια από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής σας. Απολαύστε την και αφήστε στην άκρη το άγχος σας. Όλα θα παν κατ' ευχή, νοουμένου ότι έχετε κάνει τον σωστό προγραμματισμό.

Απολαύστε την ωραιότερη μέρα της ζωής σας!!!

Η τελετή του γάμου είναι ιδιαίτερα απλή. Διαρκεί 10 με 15 περίπου λεπτά και με την ολοκλήρωσή της, το ζευγάρι λαμβάνει από τον αρμόδιο Λειτουργό Γάμου, υπογεγραμμένο το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου.

Το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Λευκωσίας μπορεί να προμηθεύσει το ζευγάρι με πιστά αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου του με κάποια μικρή χρέωση.

Το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Λευκωσίας είναι ανοικτό καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 15:00.

Για αίτηση γάμου το ζευγάρι πρέπει να παρουσιαστεί προσωπικά ενώπιον του Λειτουργού στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων, μετά από διευθέτηση συνάντησης στο τηλέφωνο +357 22797238 ή στο email: civilmarriages@nicosiamunicipality.org.cy

Στον Δήμο Λευκωσίας τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Λευκωσίας για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν τον γάμο τους.

Πολιτικό γάμο μπορούν να τελέσουν Κύπριοι / Υπήκοοι Τρίτων Χωρών / Ευρωπαίοι / Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες με Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τελέσουν τον γάμο τους πέραν της Αίθουσας Γάμων του Δημαρχείου Λευκωσίας και σε άλλους Δημοτικούς χώρους αλλά και αίθουσες χώρων δεξιώσεων ή ξενοδοχείων, εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας, με επιπλέον χρέωση. Στους χώρους αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να διοργανώσουν τη δεξίωση του γάμου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν την Κανονική Διαδικασία (Γνωστοποίηση) ή να αιτηθούν Επίσπευση.

Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε για το κόστος της κανονικής διαδικασίας.

Με κανονική διαδικασία (Γνωστοποίηση) το ζευγάρι μπορεί να τελέσει τον γάμο του μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησής τους και όχι πέραν των 3 μηνών από αυτή.

Με επιπρόσθετο κόστος τέλους επίσπευσης.

Εάν υπάρχει ειδικός λόγος και το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει τον γάμο του με επίσπευση, μπορεί να παντρευτεί την ίδια μέρα υποβολής της αίτησής του ή σε λιγότερο από 15 μέρες.

ΚΥΠΡΙΟΙ

Για την τέλεση γάμων μεταξύ Κυπρίων
 1. Ένορκος δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου
 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από Ληξιαρχείο Γάμων στον Έπαρχο Λευκωσίας
 3. Πιστοποιητικό Διαζυγίου (τελεσίδικο και αμετάκλητο)*
 4. Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου*
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 6. Ταυτότητα
ΥΠΗΚΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για την τέλεση γάμου μεταξύ Υπηκόων Τρίτων Χωρών καθώς και Κύπριου ή Ευρωπαίου πολίτη με Υπήκοο Τρίτων Χωρών είναι αναγκαία η προσκόμιση των πιο κάτω πιστοποιητικών:
 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Κρατική Υπηρεσία της χώρας καταγωγής τους
  • (π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία κ.ά.). Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι εξ' Ελλάδος απαιτείται πρόσφατη Άδεια Γάμου από Δημαρχείο.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πιστοποιητικό Διαζυγίου (τελεσίδικο και αμετάκλητο)*
 4. Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου*
 5. Διαβατήριο ή Ταυτότητα αν είναι Ευρωπαίος πολίτης
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ (ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Εκτός από τα πιο πάνω πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν από τη χώρα τους θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα πιο κάτω:


1.Ένορκος δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου
2.Πιστοποιητικό Ελευθερίας από Ληξιαρχείο Γάμων Υπουργείου Εσωτερικών (Migration).

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Κρατική Υπηρεσία της χώρας καταγωγής τους
2. Ένορκο Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού ή Οικογενειακού Δικαστηρίου
3. Πιστοποιητικό Γέννησης
4. Πιστοποιητικό Διαζυγίου (τελεσίδικο και αμετάκλητο)*
5. Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου*
6. Ταυτότητα ή Διαβατήριο

*όπου εφαρμόζεται

Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα Αγγλικά. Θα πρέπει επίσης να είναι επικυρωμένα από τη χώρα καταγωγής τους είτε με σφραγίδα APOSTILLE στις περιπτώσεις που η χώρα είναι μέλος της Συμφωνίας της Χάγης είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία ή Προξενείο της Κύπρου στη χώρα τους.

Επίσης όσα Πιστοποιητικά εκδίδονται από χώρες της Ε.Ε. δεν χρειάζεται να επικυρώνονται με σφραγίδα APOSTILLE, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 που τέθηκε σε εφαρμογή από 16 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας για υποβολή αίτησης ή για τη σύναψη γάμου παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων, τηλ. +357 22 797238 και email: civilmarriages@nicosiamunicipality.org.cy