Συνεργασίες με Δήμους

Ο ΔΗΜΟΣ / Συνεργασίες με Δήμους
Δήμος Qingdao

Μέσα στα πλαίσια της συμφωvίας πoυ υπεγράφη με τηv πόλη Qingdao-Κίvας...

Δήμος Nicosia, Σικελία

Πρωτόκολλο συνεργασίας με Δήμο Nicosia-Σικελίας

Δήμος Μόσχας

Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Δήμο Μόσχας-Ρωσίας