Δήμος Λευκωσίας - Σύμφωνο των Δημάρχων - Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας
Σύμφωνο των Δημάρχων - Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας

Σύμφωνο των Δημάρχων - Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας


Covenant of MayorsΤο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΒΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν.

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζεται από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Απρίλιος 2012: Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το θέμα με τη συμμετοχή του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ) και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και υπέβαλε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για υπογραφή του Συμφώνου στη συνεδρία της 19ης Απριλίου 2012 η οποία εγκρίθηκε.
 
17 Μαΐου 2012: Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης εκπροσωπώντας το Δήμο Λευκωσίας, υπόγραψε στις 17 Μαΐου 2012 το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Στις 8 Ιουνίου 2012, ο Δήμος Λευκωσίας ανάθεσε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ) την εκπόνηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο SEAP PLUS συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη.
 
Από τα μέσα του 2012 μέχρι το τέλος του 2013 με τη συμβολή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου και την καθοδήγηση του ΕΓΚΠ καταρτίστηκε το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για το Δήμο Λευκωσίας.
 
2 Ιανουαρίου 2014: Το ΣΔΒΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2014 και υποβλήθηκε από το ΕΓΚΠ στη Γραμματεία του Συμφώνου για την τελική έγκριση.

Οκτώβριος 2016 - Διετής Αναθεώρηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης Οκτώβριος 2016 - Διετής Αναθεώρηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης Download (Λήψη Αρχείου)
30 Ιουν. 2016
Χρήσιμα συμπεράσματα από την Ημερίδα «Συνεργάζομαι - Καινοτομώ - Εξοικονομώ» Χρήσιμα συμπεράσματα από την Ημερίδα «Συνεργάζομαι - Καινοτομώ - Εξοικονομώ» Download (Λήψη Αρχείου)
01 Ιουλ. 2014
Τα Ενεργειακά Γραφεία έχουν αναγνωρισθεί επίσημα ως υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων Τα Ενεργειακά Γραφεία έχουν αναγνωρισθεί επίσημα ως υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων Download (Λήψη Αρχείου)
Τα Ενεργειακά Γραφεία έχουν αναγνωρισθεί επίσημα ως υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων – Τελετή Υπογραφής, Βρυξέλλες 25 Ιουνίου 2014
10 Ιουν. 2014
Ημερίδα: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη Ημερίδα: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη Download (Λήψη Αρχείου)
Με την ευκαιρία των εορτασμών της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και στα πλαίσια τοπικών εκδηλώσεων της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας της Ευρώπης 2014, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου, ημερίδα με θέμα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη», στη Λευκωσία.
Με την ευκαιρία των εορτασμών της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και στα πλαίσια τοπικών εκδηλώσεων της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας της Ευρώπης 2014, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου, ημερίδα με θέμα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη», στη Λευκωσία.
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα πλαίσια της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων SEAP+ και MESHARTILITY που στοχεύουν στο βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό για την τοπική αυτοδιοίκηση και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησε η αντιδήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Λουκαϊδου, η οποία αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές προσπάθειες του Δήμου και συγκεκριμένα στους στόχους μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια κατά περισσότερο από 33% μέχρι το 2020. Στην ημερίδα μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος προς αυτή τη κατεύθυνση και τα έργα που υλοποιεί βασισμένα στο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο 22 Τοπικές Αρχές έχουν αναλάβει παρόμοιες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ενώνοντας τις δυνάμεις του με περισσότερες από 5300 πόλεις της Ευρώπης.

Οι παρευρισκόμενοι έτυχαν ενημέρωσης και για το Ενιαίο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, το οποίο περιλαμβάνει φιλόδοξες και καινοτόμες δράσεις για την ευρύτερη Λευκωσία, όπως το σύστημα μικρών λεωφορείων, πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις πολυσύχναστων λεωφόρων, την εισαγωγή του συστήματος σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) καθώς και τοις λοιπές υποδομές που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κινητικότητα στην πρωτεύουσα.

Επίσης, παρουσιάστηκαν πρακτικές και παραδείγματα για την αστική βιώσιμη κινητικότητα, τεχνολογικές λύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων καθώς και τεχνολογίες αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδικού φωτισμού και των φώτων τροχαίας.

Στη συνέχεια, περιγράφηκε το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τα θεσμοθετημένα εργαλεία που υποστηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια στην Κύπρο, καθώς και το υπό διαβούλευση σχέδιο επιχορήγησης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ενέργειας από Τοπικές Αρχές, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το  «Elena facility» και το «European Energy Efficiency Fund» καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα αξιοποίησης των πιο πάνω ταμείων από άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Τέλος, επεξηγήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι Τοπικές Αρχές να επωφεληθούν από τις «Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης» που μπορούν να συναφθούν με «Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών» με στόχο να χρηματοδοτηθούν δράσεις και επεμβάσεις στα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες και να αποπληρώνονται μέσω των εξοικονομήσεων δαπανών λόγω της μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων, ιδιώτες κ.α.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Ενεργειακού Γραφείου  www.cea.org.cy και του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy.
Μάρτιος 2014 - Αίτηση για χορηγία 50% διενέργειας ελέγχου σπατάλης ενέργειας Μάρτιος 2014 - Αίτηση για χορηγία 50% διενέργειας ελέγχου σπατάλης ενέργειας Download (Λήψη Αρχείου)
Μάρτιος 2014 - Ανακοίνωση: Ο Δήμος Λευκωσίας επιχορηγεί 50% του κόστους ελέγχων σπατάλης ενέργειας Μάρτιος 2014 - Ανακοίνωση: Ο Δήμος Λευκωσίας επιχορηγεί 50% του κόστους ελέγχων σπατάλης ενέργειας Download (Λήψη Αρχείου)
Ιανουάριος 2014 - Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Λευκωσίας Ιανουάριος 2014 - Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Λευκωσίας Download (Λήψη Αρχείου)