Σύμφωνο των Δημάρχων - Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Σύμφωνο των Δημάρχων - Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας
Covenant of MayorsΤο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΒΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν.

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζεται από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Απρίλιος 2012: Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το θέμα με τη συμμετοχή του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ) και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και υπέβαλε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για υπογραφή του Συμφώνου στη συνεδρία της 19ης Απριλίου 2012 η οποία εγκρίθηκε.
 
17 Μαΐου 2012: Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης εκπροσωπώντας το Δήμο Λευκωσίας, υπόγραψε στις 17 Μαΐου 2012 το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Στις 8 Ιουνίου 2012, ο Δήμος Λευκωσίας ανάθεσε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ) την εκπόνηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο SEAP PLUS συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη.
 
Από τα μέσα του 2012 μέχρι το τέλος του 2013 με τη συμβολή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου και την καθοδήγηση του ΕΓΚΠ καταρτίστηκε το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για το Δήμο Λευκωσίας.
 
2 Ιανουαρίου 2014: Το ΣΔΒΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2014 και υποβλήθηκε από το ΕΓΚΠ στη Γραμματεία του Συμφώνου για την τελική έγκριση.
01 Ιουλ. 2014
Τα Ενεργειακά Γραφεία έχουν αναγνωρισθεί επίσημα ως υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων

Τα Ενεργειακά Γραφεία έχουν αναγνωρισθεί επίσημα ως υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων – Τελετή Υπογραφής, Βρυξέλλες 25 Ιουνίου 2014

10 Ιουν. 2014
Ημερίδα: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη

Με την ευκαιρία των εορτασμών της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και στα πλαίσια τοπικών εκδηλώσεων της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας της Ευρώπης 2014, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου, ημερίδα με θέμα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη...