ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τις εγχώριες νομοθεσίες περί Προστασίας Δεδομένων των κρατών μελών και άλλους κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (‘Controller’) είναι:
 
Δήμος Λευκωσίας
Επτανήσου 11, 1016,
Τ.Θ. 21015, 1500
Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 797 000
 
Η σύσταση και λειτουργία του Δήμου Λευκωσίας διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο του 1985 (Ν. 111/85).
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας του Yπεύθυνου Προστασίας δεδομένων του Δήμου Λευκωσίας:
 
Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.E.
192 Λήδρας, 2ος Όροφος,
1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: + 357 22 676752
Fax: + 357 22 676754
E-mail: info@ekllc.eu
 
 
Επεξεργασία δεδομένων
 
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Λευκωσίας συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.
 
1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
 
(α) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας
(β) γενικά όλα τα απαραίτητα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε Υπηρεσίες.
 
2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εκπληρώσουμε τις έννομες υποχρεώσεις μας προς εσάς και για να εξετάσουμε τις υποβληθείσες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, αιτήσεις για έκδοση αδειών λειτουργίας κέντρων αναψυχής και άλλων κέντρων δυνάμει του α. 112 του περί Δήμων Νόμου, βεβαιώσεις πληρωμής όλων των δικαιωμάτων, τελών και φόρων που βαρύνουν ακίνητο, πολεοδομικές άδειες, άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών,. Επίσης για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με διάφορες εκδηλώσεις και άλλες ενημερώσεις σχετικά με τον Δήμο Λευκωσίας, εφόσον είστε στη λίστα αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν έχετε αντίρρηση για αυτή την υπηρεσία. 
 
Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας και η συγκατάθεση σας.
 
3. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα και δημιουργία αρχείων καταγραφής
 
Οι πληροφορίες συλλέγονται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής στο διακομιστή και μπορούν να περιλαμβάνουν:
 
Τη διεύθυνση IP η οποία αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα, καθώς είναι απαραίτητο να παρέχεται πρόσβαση στον ιστότοπο στον υπολογιστή του χρήστη. Η διεύθυνση IP διατηρείται ενώ εισέρχεστε σε αυτό τον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, για να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος πληροφορικής μας. Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν. Για τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα, η διαγραφή μπορεί να γίνει κατά το τέλος της περιήγησης.
 
Για τα αρχεία καταγραφής, αυτό θα συμβεί μετά από επτά ημέρες το αργότερο. Ορισμένα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε οι διευθύνσεις IP του χρήστη διαγράφονται ή καταργούνται, καθιστώντας αδύνατη τη σύνδεση των δεδομένων σε οποιοδήποτε άτομο.
 
4. Cookies
 
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που δημιουργούνται και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση ενός cookie στο λειτουργικό σας σύστημα. Αυτό το cookie περιέχει μια συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται με σαφήνεια κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα.
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο φιλική προς το χρήστη.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη χρήση cookies είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) του Γ.Κ.Π.Δ. Σκοπός αυτών των τεχνικών cookies είναι η απλούστευση της χρήσης του δικτυακού τόπου.
 
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται σε εμάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εσείς, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στην εφαρμογή cookie. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τα cookies μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο σκληρό σας δίσκο μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies για την ιστοσελίδα μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην λειτουργούν σωστά.
 
5. Φόρμα επικοινωνίας και επαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας στις ιστοσελίδες του Δήμου Λευκωσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονική επικοινωνία. Κατά την εγγραφή σας, θα διαβιβαστούν τα δεδομένα που έχετε εισάγει στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής δεδομένων. Η συγκατάθεσή σας απαιτείται για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και θα σας παραπέμψουμε στην Πολιτική μας και θα σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας όταν στέλνετε τη φόρμα.
 
Εναλλακτικά, η επαφή μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία αναφέρεται στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο email θα αποθηκευτούν. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.
 
Η επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται από την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (β) GDPR. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής της επικοινωνίας. Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν. 
 
6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
 
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό. Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.
 
7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 
Ο Δήμος Λευκωσίας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά σας, καθώς και την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 
1. Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτομέρειες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς ελεύθερα και σε κατανοητή μορφή. Μετά την αίτησή σας, ο Δήμος Λευκωσίας παρέχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Λευκωσίας θα σας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.
 
2. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού που συλλέγει τα δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα, τη νομική βάση για τη μεταποίηση, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων.
 
3. Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ωστόσο, για τυχόν περαιτέρω αιτήματά σας, ο Δήμος Λευκωσίας μπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στο διοικητικό τέλος.
 
4. Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Δήμο Λευκωσίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την επανόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 
5. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου το ίδρυμα διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 (γ) του Γ.Κ.Π.Δ., ο Δήμος Λευκωσίας μπορεί να αντιταχθεί σε μια τέτοια αίτηση και να διατηρήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται, αφού ο Δήμος Λευκωσίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις ή τις νομικές υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου επεξεργασίας που συνεργάζεται με τον Δήμο Λευκωσίας σύμφωνα με τους όρους μιας Συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων.
 
6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Ο Δήμος Λευκωσίας διαθέτει ειδική διαδικασία με την οποία ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Ωστόσο, για τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ο Δήμος Λευκωσίας μπορεί να αντιταχθεί στον περιορισμό.
 
7. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παραχωρήσει στο Δήμο Λευκωσίας, σε δομημένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο τα προσωπικά δεδομένα έχουν παρασχεθεί.
 
8. Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε νομίμως τέτοια δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (γ) του Γ.Κ.Π.Δ,, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.
 
9. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης
Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση αποκλειστικά για αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σχετικά με εσάς ή επηρεάζει σημαντικά.