Δήμος Λευκωσίας - Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα

Γραφείο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης του Δημότη

Εξυπηρέτηση & Πληροφόρηση

Τεχνική Υπηρεσία

Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο

Οικονομικό Τμήμα

Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα

Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Χώροι Στάθμευσης

Τμήμα Κήπων & Πρασίνου

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτικές Αγορές

Τμήμα Πληροφορικής

Τροχονόμοι

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Ασφάλεια & Υγεία

Νέο Κοιμητήριο