Δήμος Λευκωσίας - Πολεοδομικά Θέματα

Πολεοδομικά Θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Πολεοδομικά Θέματα
Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018

Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας 2017

Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας 2016

Τοπικό Σχέδιο 2016

Αδειοδότηση Χώρων Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση