Δήμος Λευκωσίας - Υποτροφίες σε Δημότες
Υποτροφίες σε Δημότες

Υποτροφίες σε ΔημότεςΠαραχώρηση Υποτροφιών από το IPS του UCLan Cyprus για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020 & 2020 - 2021 Παραχώρηση Υποτροφιών από το IPS του UCLan Cyprus για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020 & 2020 - 2021 Download (Λήψη Αρχείου)
Παραχώρηση υποτροφιών από το Intercollege Παραχώρηση υποτροφιών από το Intercollege Download (Λήψη Αρχείου)
10 Ιουλ. 2019
Παραχώρηση Υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Frederick Παραχώρηση Υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Frederick Download (Λήψη Αρχείου)
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών που έχουν διατεθεί για δημότες του Δήμου Λευκωσίας από το Πανεπιστήμιο Frederick.
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών που έχουν διατεθεί για δημότες του Δήμου Λευκωσίας από το Πανεπιστήμιο Frederick.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής - ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Υποτροφίες:
• Δύο (2) υποτροφίες με κάλυψη 100% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω.

• Τέσσερις (4) υποτροφίες με κάλυψη 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20.

• Οκτώ (8) υποτροφίες με κάλυψη 10-20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 17 και 17.99/20.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί διάφορα σχέδια υποτροφιών για Μεταπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, ύψους μέχρι 50% των διδάκτρων καθώς και αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο αθλητή/ τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick.

Περεταίρω, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τις ακόλουθες υποτροφίες για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

• Μία (1) υποτροφία με κάλυψη 20% των διδάκτρων για αποφοίτους με πολύ σοβαρά και οικονομικά προβλήματα.
• Δύο (2) υποτροφίες με κάλυψη 20% των διδάκτρων για αποφοίτους με πολύ σοβαρά και οικονομικά προβλήματα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που είναι Δημότες Λευκωσίας.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή / φοιτήτριας. Από το 2ο έτος, αναλόγως της επίδοσης, υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας ή άλλης έκπτωσης/μείωσης με βάση τους όρους και το σχέδιο υποτροφιών για παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Πληροφορίες αναφορικά με τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick για τα οποία παρέχονται υποτροφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy.  Τα ειδικά έντυπα αιτήσεων, ευρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Υποτροφίες σε Δημότες.

Τελευταία ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων η Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.
Παραχώρηση υποτροφιών από το KES College Παραχώρηση υποτροφιών από το KES College Download (Λήψη Αρχείου)
Παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα από το UCLan Cyprus Παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα από το UCLan Cyprus Download (Λήψη Αρχείου)