Κατάλληλη Κατασκευή Οδών ( Άρθρο 17)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κατάλληλη Κατασκευή Οδών ( Άρθρο 17)
Κατάλληλη κατασκευή οδών  - Άρθρο 17 - Νόμος κεφ. 96 - Περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών

Κατάλληλη κατασκευή οδών  στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην προσπάθεια του να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη αποφάσισε να προχωρήσει στην ομοιόμορφη κατασκευή πεζοδρομιών και στην ορθή κατασκευή δρόμων. Σημαντικό στοιχείο του μεγαλόπνοου αυτού έργου είναι και η κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων ώστε να λυθούν τα προβλήματα των νερών της βροχής,  ειδικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει προβεί στην κατάλληλη κατασκευή πεζοδρομιών και δρόμων σε διάφορες  περιοχές της πόλης, περιοχές τις οποίες έχει διαχωρίσει σε κατασκευαστικά συμβόλαια.