Εκπαίδευση

Ίδρυμα Γεωργικών Ερευνών

Είναι το παλαιότερο όλων των ιδρυμάτων που βρίσκονται στην Αγλαντζιά.

Περισσότερα
Frederick University

To Πανεπιστήμιο Frederick άρχισε τη λειτουργία του από το Σεπτέμβριο...

Περισσότερα
Αιγαία Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σκοπός της σχολής είναι η καθιέρωση της σαν η εξειδικευμένη Σχολή Καλών ...

Περισσότερα
A.C. American College

Το A.C. American College με την άρτια εκπαιδευτική υποδομή και ανθρώπινη...

Περισσότερα
KES College

Το KES College είναι μια Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Περισσότερα
Casa College

Η αποστολή της Σχολής είναι δέσμευση προσφοράς μόρφωσης σε μια...

Περισσότερα
C.D.A. College

Οι στόχοι της Σχολής C.D.A College είναι να βοηθήσει τον κάθε σπουδαστή...

Περισσότερα
Arte Music Academy

Στόχος της Μουσικής Ακαδημίας ΑRTE, της πρώτης σχολής μουσικής...

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι το πρώτο δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό...

Περισσότερα
Ινστιτούτο Κύπρου

Τα κεντρικά γραφεία και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου...

Περισσότερα
Cyprus International Institute of Management

Το Cyprus International Institute of Management είναι η κορυφαία και...

Περισσότερα
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) έχει συνδέσει άρρηκτα...

Περισσότερα
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή...

Περισσότερα
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απολαμβάνει...

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επιδιώκει να είναι κορυφαίος αρωγός αριστείας...

Περισσότερα
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά...

Περισσότερα