Δήμος Λευκωσίας - Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Περιβαλλοντικές Μελέτες
Σύμφωνα με το άρθρο 26(7) του Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 ο κύριος του έργου υποχρεούται προτού υποβάλει περιβαλλοντική μελέτη να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενο της μελέτης.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις προς τον κύριο του έργου για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον πριν την ολοκλήρωση της μελέτης.
05 Ιουν. 2020
14όροφο κτίριο στην οδό Κυριάκου Μάτση

Κατασκευή και λειτουργία 14όροφου κτιρίου στην οδό Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία


Χωροθέτηση και Κτηματικός Χάρτης του προτεινόμενου έργου
11 Μαϊ. 2020
Radisson Blu Capital

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Radisson Blu Capital


Χωροθέτηση και Κτηματικός Χάρτης του προτεινόμενου έργου Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον