Περιβαλλοντικές Μελέτες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Περιβαλλοντικές Μελέτες
Σύμφωνα με το άρθρο 26(7) του Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 ο κύριος του έργου υποχρεούται προτού υποβάλει περιβαλλοντική μελέτη να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενο της μελέτης.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις προς τον κύριο του έργου για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον πριν την ολοκλήρωση της μελέτης.
04 Απρ. 2023
«Rehabilitation of Pedieos River»

Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Χωροθέτηση και Κτηματικός Χάρτης του προτεινόμενου έργου
10 Μαρ. 2022
Έργο «COEO Residences»

Προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.


Χωροθέτηση και Κτηματικός Χάρτης του προτεινόμενου έργου
15 Δεκ. 2020
Ανάπλαση του Χώρου του Παλιού ΓΣΠ

Ανάπλαση του Χώρου του Παλιού ΓΣΠ


Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον