Δήμος Λευκωσίας - Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματεια

Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2019) / Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματεια
Παρ, 15 Νοε. 2019 12:50
Ο Δήμος Λευκωσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν. 6(I)/1998), ανακοινώνει ότι για την πλήρωση των κενών θέσεων Τροχονόμου, Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, οδός Θράκης 17, 2112 Λευκωσία.

Σχετική συστημένη επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες και η εξεταστέα ύλη για το Ειδικό Θέμα θα σταλεί σε όλους τους  υποψήφιους.

Όσοι τυχόν, για διάφορους λόγους, δεν θα παραλάβουν τη σχετική επιστολή ή χρειάζονται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες λεπτομέρειες / διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797222 / 258 / 254 / 253, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

Ελληνικά: Έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές και γραμματικές  
  παρατηρήσεις.
 
Γενικές Γνώσεις: Ερωτήσεις από την επικαιρότητα.

Ειδικό θέμα: Θα σταλεί λεπτομερής εξεταστέα ύλη με την προσωπική επιστολή.