Δήμος Λευκωσίας - Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS
Πεμ, 12 Αυγ. 2021 09:56
Προκειμένου  να ενισχύσει το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας  της Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας CYENS εργάζεται προς την κατεύθυνση παντρέματος της δύναμης της τεχνολογίας με τις καινοτόμες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού.

«Το Κέντρο Αριστείας CYENS επιθυμεί να προσλάβει:

1. Υπεύθυνο Κατάρτισης & Εκπαίδευσης (Education & Training Manager)
Ο επιτυχών υποψήφιος ή η επιτυχούσα υποψήφια θα συντονίζει και θα διαχειρίζεται την υλοποίηση εσωτερικών προγραμμάτων κατάρτισης, προγραμμάτων εξωτερικής εκπαίδευσης καθώς και συμβουλευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.


Καθήκοντα “Υπεύθυνου Κατάρτισης & Εκπαίδευσης”

- Οργάνωση και διαχείριση εσωτερικών προγραμμάτων κατάρτισης επί πρακτικών καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς: επιχειρηματικότητα, πνευματική ιδιοκτησία (IP - Intellectual Property), διαχείριση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορευματοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικές – επιχειρηματικές ευκαιρίες, επιχειρηματικής καινοτομίας, διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών και εταιρικών - επιχειρηματικών υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω ρόλος δεν αφορά, απαραίτητα, στην παράδοση του προαναφερόμενου υλικού, από τον ίδιο τον “Υπεύθυνο Κατάρτισης & Εκπαίδευσης” αλλά στη διαχείριση της παροχής του σε ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και της εξασφάλισης συνεργασίας με φορείς παροχής εκπαίδευσης (είτε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς).

- Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων τεχνικής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης, οι οποίες να χρησιμοποιούν μοντέρνα παιδαγωγικά σενάρια σε συνδυασμό με σχετικές πρακτικές οι οποίες και ακολουθούνται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα – εταίρους του CYENS.

- Εντοπισμός ευκαιριών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευση ανώτερων στελεχών (executives), και Διαρκούς Επαγγελματικής Εξέλιξης (CPD - Continuing Professional Development) για ενδιαφερόμενα τρίτα – εξωτερικά μέρη, με βάση τις δραστηριότητες του Κέντρου.

- Υποστήριξη των μελών του CYENS, που διαθέτουν τεχνική εξειδίκευση, να αναπτύξουν εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης και να προετοιμάσουν σύντομα (εκπαιδευτικά) προγράμματα τα οποία να εναρμονίζονται με τις τεχνικές εξειδικεύσεις που διαθέτει το προσωπικό του Κέντρου.

- Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και εντοπισμός ενδιαφέροντος δυνητικών συνεργατών, προσδιορίζοντας εταιρικά μειονεκτήματα ή σχετικά σημεία αδυναμίας σε συνδυασμό με εξωτερικές προκλήσεις όπως για παράδειγμα: νέες κρατικές στρατηγικές ή βιομηχανικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτά θα δημιουργήσουν ευκαιρίες κατάρτισης ή εκπαίδευσης, οι οποίες και θα υλοποιηθούν με γνώμονα την «παράδοσή» τους σε ενδιαφερόμενες, προς τούτο, εταιρείες.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.

2. Γραμματειακό προσωπικό (Administration Officer)
Ο επιτυχών υποψήφιος ή η επιτυχούσα υποψήφια  θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου.

Καθήκοντα “ Γραμματειακού προσωπικού ”

- Προγραμματισμός συσκέψεων, κλήσεων διάσκεψης και άλλων προγραμματισμένων εργασιών.

- Το γραμματειακό προσωπικό είναι το πρώτο σημείο επαφής για τους επισκέπτες του Κέντρου και εκτελούν όλα τα καθηκόντων της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, καθήκοντα τηλεφωνητή.  

- Σύνταξη κειμένων, αρχειοθέτηση, οργάνωση και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας και άλλων εγγράφων,

- Παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης στο προσωπικό και συνεργάτες του Κέντρου.

- Υποστήριξη για τη διασφάλιση ότι όλος ο εξοπλισμός γραφείου και οι εγκαταστάσεις του Κέντρου είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

- Εκτέλεση γενικών διοικητικών καθηκόντων.

- Υποστήριξη διοικητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.