Αντιδήμαρχοι

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Αντιδήμαρχοι
Χρύσανθος Φάκας
Αντιδήμαρχος Λευκωσίας
Ανδρέας Κωνσταντίνου
Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς
Πανίκος Κωνσταντίνου
Αντιδήμαρχος Έγκωμης
Κωνσταντίνος Γιάγκου
Αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου