Δήμος Λευκωσίας - Πρακτικά

Πρακτικά

14/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

14/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

15/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

15/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

16/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

16/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

13/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

13/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

12/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

12/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

11/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

11/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

10/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

10/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

9/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

9/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

8/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

8/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

7/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

7/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

6/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

6/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

5/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022.

4/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.

3/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.

2/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

1/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022