Πρακτικά

26/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

26/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

25/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

25/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

23/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

23/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

24/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

24/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

19/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

19/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

20/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

20/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

21/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

21/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

22/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

22/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

14/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

14/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

15/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

15/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

16/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

16/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

17/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

17/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

18/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

18/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

10/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

10/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

11/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

11/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

12/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

12/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

13/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2023

13/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2023

6/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

6/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

7/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαρτίου 2023

7/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαρτίου 2023

8/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

8/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

9/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

9/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

4/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

4/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

5/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

5/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

3/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

3/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

2/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

2/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

1/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

1/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

26/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022

26/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022

27/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

27/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

28/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

28/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

24/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2022

24/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2022

25/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

25/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

22/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

22/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

23/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

23/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

21/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

21/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022.

20/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

20/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

19/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

19/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022.

18/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

18/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

17/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

17/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

14/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

14/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

15/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

15/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

16/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

16/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

13/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

13/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

12/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

12/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

11/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

11/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

10/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

10/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

9/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

9/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

8/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

8/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

7/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

7/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

6/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

6/2022 – Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

5/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022.

4/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.

3/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.

2/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

1/2022 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσία Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022