Δήμος Λευκωσίας - Ημερήσια Διάταξη

Ημερήσια Διάταξη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Ημερήσια Διάταξη
18/2020 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, Πέμπτη 8...