Πρακτικά 2024

3/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

3/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

4/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

4/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 .

5/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

5/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024.

1/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

1/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

2/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

2/2024 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024