Ποδηλατική διαδρομή - Σύνδεση Πανεπιστημίων της Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / Ποδηλατόδρομοι / Ποδηλατική διαδρομή - Σύνδεση Πανεπιστημίων της Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης
Η Β΄ φάση στο μεγαλύτερο μέρος της εμπίπτει στα όρια του Δήμου Λευκωσίας ενώ το υπόλοιπο μέρος της εμπίπτει στα όρια του Δήμου Έγκωμης.

Η υποδομή έχει μήκος της τάξης των 5.2χλμ. το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής θα είναι πάνω από υφιστάμενο οδόστρωμα.

Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, που δεν είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα, βρίσκεται μέσα στο Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας και πάνω σε πεζοδρόμια όπως παρουσιάζεται στα σχέδια συμβολαίου.

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μιας γέφυρας μήκους 20μ. πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό, για χρήση μόνο από πεζούς και ποδηλάτες που θα συνδέει την οδό Γλάδστωνος με την οδό Δήμου Ηροδότου.