Το Σπίτι της Συνεργασίας

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / Πολιτιστικά Κέντρα / Το Σπίτι της Συνεργασίας
Το Σπίτι της Συνεργασίας άνοιξε επισήμως τις πόρτες του το 2011. Ο σκοπός του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι να γίνει αρωγός της θετικής αλλαγής. Προωθεί μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με βάση την ισότητα και δημιουργεί ένα χώρο ασφάλειας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα καλλιεργεί την κουλτούρα ειρήνης, ανεκτικότητας και μη-βίας. Ένας τόσο μοναδικός πολιτιστικός χώρος έχει ως όραμα να καταστεί η «Αγορά» της συνεργασίας, του διαλόγου και της αλληλεγγύης στην Κύπρο. Πρόθεσή μας είναι να ενθαρρύνουμε σημαντικές φωνές να ακουστούν και να παρέχουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και πληροφορίας.

Οι στόχοι του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι:
α) Να στηρίξει το έργο οργανισμών και άλλων προασπιστών του διαπολιτισμικού διαλόγου που μοιράζονται το όραμα του Σπιτιού της Συνεργασίας, και επιζητούν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για όλες τις κοινότητες στην Κύπρο.
β) Να αναπτύσσει καινοτόμα προγράμματα που να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από αυτά.
γ) Να φιλοξενεί και να υποστηρίζει άλλους οργανισμούς και άτομα που εργάζονται για την εξάλειψη του διαχωρισμού των κοινοτήτων.
δ) Να προσφέρει ευκαιρίες στις τοπικές κοινότητες της Κύπρου να εκφραστούν και να γνωριστούν μεταξύ τους.
ε) Να προσφέρει χώρο σε ομάδες από τις τοπικές κοινότητες, το δημόσιο τομέα και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.
στ) Να χρησιμοποιεί πληθώρα μέσων - πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών - για να προσεγγίσει άτομα και ομάδες σε όλη την Κύπρο προωθώντας το όραμα και την αποστολή του.

Το Σπίτι της Συνεργασίας τιμήθηκε το 2014 με το βραβείο Europa Nostra, βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά.