Δήμος Λευκωσίας - Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών

Η oικονομική πολιτική του Υπουργείου στηρίζεται στο τρίπτυχο «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Κοινωνική Πρόοδος». Όραμα μας είναι η Κύπρος να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκοσμιοποίηση. Η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών χειρίζεται τα γενικότερα θέματα οικονομικής πολιτικής και συντονίζει και εποπτεύει τα Τμήματά του, ώστε να υλοποιείται, με αποτελεσματικό τρόπο, η Κυβερνητική πολιτική. Το Υπουργείο Οικονομικών διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής.

Οι βασικές αρμοδιότητες είναι:
  • Διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού
  • Φορολογική πολιτική
  • Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Κράτους
  • Εξεύρεση πόρων για κάλυψη των δανειακών αναγκών του Κράτους
  • Προώθηση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας
15 Μαϊ. 2013 (10:44)
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ιδρύθηκε από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών το...

Περισσότερα
17 Μαϊ. 2013 (10:34)
Μουσείο Αγώνος

Σε αυτό μουσείο μπορείτε να μάθετε όλη την ιστορία του αγώνα των μελών...

Περισσότερα
06 Ιουν. 2012 (15:05)
Αστικά Λεωφορεία

Η Λευκωσία διαθέτει δίκτυο Δημόσιων Λεωφορείων. Όλες οι διαδρομές έχουν...

Περισσότερα
11 Ιουν. 2011 (12:53)
Πολιτιστικό Κέντρο Αγοράς Παλλουριώτισσας

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας...

Περισσότερα
04 Νοε. 2011 (14:51)
Πλατεία Σολωμού

Ο υφιστάμενος απαρχαιωμένος σταθμός λεωφορείων στην Πλατεία Σολωμού...

Περισσότερα
21 Απρ. 2013 (16:00)
Χαμάμ Ομεριέ

Το Χαμάμ Ομεριέ είναι ένα αληθινό παράδειγμα του πλούσιου πολιτισμού και...

Περισσότερα