Δήμος Λευκωσίας - Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών

Η oικονομική πολιτική του Υπουργείου στηρίζεται στο τρίπτυχο «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Κοινωνική Πρόοδος». Όραμα μας είναι η Κύπρος να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκοσμιοποίηση. Η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών χειρίζεται τα γενικότερα θέματα οικονομικής πολιτικής και συντονίζει και εποπτεύει τα Τμήματά του, ώστε να υλοποιείται, με αποτελεσματικό τρόπο, η Κυβερνητική πολιτική. Το Υπουργείο Οικονομικών διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής.

Οι βασικές αρμοδιότητες είναι:
  • Διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού
  • Φορολογική πολιτική
  • Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Κράτους
  • Εξεύρεση πόρων για κάλυψη των δανειακών αναγκών του Κράτους
  • Προώθηση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας
11 Ιουν. 2011 (12:43)
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Το Δημοτικό Κέντρο Συγχρόνων Κοινοτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών που...

Περισσότερα
21 Μαϊ. 2011 (16:00)
Πύλη Αμμοχώστου

Η Πύλη Αμμοχώστου, η πιο σπουδαία από τις πύλες της Ενετικής Λευκωσίας...

Περισσότερα
15 Σεπ. 2014 (08:00)
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας

Το Ίδρυμα Κώστα & Ρίτας Σεβέρη, ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός...

Περισσότερα
16 Μαϊ. 2013 (11:53)
Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου Ποταμού

Ο Ποδηλατόδρομος αρχίζει από το γεφύρι νότια του Προεδρικού Μεγάρου...

Περισσότερα
Δημοτικό Σχολείο Ελένειον

Το δημοτικό σχολείο Ελένειον, ένα από τα παλαιότερα ιστορικά σχολεία της...

Περισσότερα