Γυμνάσιο Φανερωμένης

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / Ιστορικά Σχολεία / Γυμνάσιο Φανερωμένης
Το Γυμνάσιο Φανερωμένης αποτελεί συνέχεια του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης. Ιδρύθηκε το 1859 από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο A'. Από το σχολικό έτος 1933-34 λειτούργησε ως ημιγυμνάσιο. Δυο χρόνια αργότερα αποτέλεσε παράρτημα του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στο οποίο φοιτούσαν μόνο μαθήτριες.

Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (σχολ. Έτος 1961-62) έπαυσε να λειτουργεί ως Παράρτημα Γυμνασίου, γιατί αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο-αυτοτελές εξατάξιο Σχολείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων Φανερωμένης, όπως ονομάστηκε, έτυχε αναγνωρίσεως και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ως ισότιμο των Ελληνικών Δημόσιων Γυμνασίων με το υπ. αριθμ. 6648/28.9.1962 Βασιλικό Διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στην υπ. αριθμ. 164 ΦΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 1962.

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων Φανερωμένης συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974. Εξαιτίας των γεγονότων τούτων, και για λόγους ασφαλείας των μαθητριών του και των περιουσιακών του στοιχείων, το Σχολείο μεταφέρθηκε στο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου.

Για επαναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής του Φανερωμένης Λευκωσίας και από σεβασμό προς τη μακρά και λαμπρά ιστορία του, το Σχολείο επαναλειτούργησε από το σχολικό έτος 1975-76 με νέα ονομασία: Μεικτό Γυμνάσιο Φανερωμένης. Έτσι με την ονομασία «Φανερωμένης» λειτουργούσαν δύο σχολεία. Το ένα στο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου και το άλλο στο παλιό γνωστό κτίριο του «Παρθεναγωγείου Φανερωμένης».

Το Μεικτό Γυμνάσιο Φανερωμένης λειτούργησε ως πλήρες εξατάξιο Σχολείο Μέσης Εκπαιδεύσεως με δύο Κατευθύνσεις: Κλασσικό και Οικονομικό, στις τρεις ανώτερες τάξεις (Δ, Ε και Στ). Κατά το σχολ. έτος 1975-76 φοίτησαν 485 μαθητές και μαθήτριες, που κατανεμήθηκαν σε 14 τμήματα. Δίδαξαν 30 καθηγητές και καθηγήτριες.

Το Φεβρουάριο του 1980, ύστερα από αρμόδια απόφαση (617/68/2/2/1980) το Μεικτό Γυμνάσιο Φανερωμένης μετονομάστηκε «Β΄ Γυμνάσιο Φανερωμένης». Στο Γυμνάσιο που στεγάζεται στο χώρο της Π.Α.Κ. δόθηκε η ονομασία «Α΄ Γυμνάσιο Φανερωμένης».

Από το σχολ. έτος 1983-84, ύστερα από την γενίκευση του θεσμού των Λ.Ε.Μ. και το διαχωρισμό των εξατάξεων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης σε τριτάξια Γυμνάσια και τριτάξια Λύκεια και τα δύο Σχολεία Φανερωμένης έγιναν τριτάξια Γυμνάσια.

Το Φεβρουάριο του 1987 και πάλι ύστερα από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής και με ισχύ από το σχολ. έτος 1986-87, το «Β΄ Γυμνάσιο Φανερωμένης» αναγνωρίστηκε ως μόνο «Γυμνάσιο Φανερωμένης» της Λευκωσίας. Το Α΄ Γυμνάσιο Φανερωμένης μετονομάστηκε σε «Γυμνάσιο Αγλαντζιάς»

Το Γυμνάσιο Φανερωμένης στεγάζεται στο ίδιο κτίριο μαζί με το Δημοτικό Φανερωμένης, καθώς και το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης.