Α’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / Ιστορικά Σχολεία / Α’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου
Αρρεναγωγείον Καϊμακλίου

Η ανέγερση του Αρρεναγωγείου Καϊμακλίου έγινε σε διάστημα δώδεκα μηνών (29 Ιουνίου 1930 κατάθεση θεμελίου λίθου και 6 Μαΐου 1931 αποπεράτωση εργασιών). Κτισμένο σε νεοκλασική γραμμή και με πουρόπετρες από το Σαραντάσπηλιο της Αγίας Παρασκευής στη Λευκωσία. Στην είσοδο του κτιρίου βρίσκονται τέσσερεις κίονες Ιωνικού ρυθμού με πολύ ωραία ξεγυριστά κιονόκρανα. Στην κορυφή των κιονόκρανων αυτών κάθεται περίτεχνο αέτωμα με ξεγυριστά περιβάζια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι σκηνέτες του αετώματος αυτού είναι νεοκλασικού τύπου, δηλαδή ραβδωτές. Το Αρρεναγωγείον Καϊμακλίου είναι ωραιότατο καλλιτεχνικό δημιούργημα, περίτεχνο στο κτίσιμό του, ολόρθο και αγέρωχο στο χρόνο και διαμηνύει ότι οι Καϊμακλιώτες κτίστες, πελεκητές και σκαλιστές είναι οι καλύτεροι του κόσμου.

Το Αρρεναγωγείον Καϊμακλίου με την ωραία καγκελωτή του είσοδο, υπερυψωμένο από εννιά μακρόστενα μωσαϊκά σκαλοπάτια σε σχήμα κεφαλαίου Π υποβάλλει από την αρχή ως τέμενος γραμμάτων. Ευάερο, ευήλιο με τέσσερις αρχικά αίθουσες διδιασκαλίας, υπόγειο από κάτω και γραφείο για το Διευθυντή από επάνω καταστολίζεται γύρω – γύρω με μεγάλα ορθογώνια παράθυρα και βεράντες που στηρίζονται δεξιά και αριστερά σε 14 πετρόκτιστους πεσσούς από 7 στην κάθε πλευρά. Οι πεσσοί αυτοί στηρίζουν την μακρόστενη στέγη με κόκκινα Λεμεσιανά κεραμίδια παλαιού μοντέλου με ραβδωτά ταβάνια από κάτω. Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα ανάμεσα στο 1948 – 1950, ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας αυξήθηκε από τέσσερις σε έξι λόγω του πλήθους των μαθητών. Οι νέες αίθουσες διδασκαλίας προστέθηκαν στα δυο άκρα του σχολείου έτσι που μαζί με αυτές το όλο κτίριο να σχηματίζει το ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Έψιλον.