Δήμος Λευκωσίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Φυσικά Πρόσωπα

Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Φυσικά Πρόσωπα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Υγειονομικό Πιστοποιητικό / Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Φυσικά ΠρόσωπαΧρέωση:
€50