Δημοτικό Κοιμητήριο

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Δημοτικό Κοιμητήριο
Κατηγορίες Τάφων
  • Τάφοι Α’ Κατηγορίας: €1.708,6
  • Τάφοι Β’ Κατηγορίας: €854,30
  • Τάφοι Γ’ Κατηγορίας: €598,00.
  • Τάφοι Δ’ Κατηγορίας (άποροι): Δωρεάν
    • (Δικαιούχοι είναι άποροι λήπτες βοηθήματος, με πιστοποίηση από Κοινωνικές ασφαλίσεις ή βεβαίωση από κοινοτάρχη).
  • Τάφοι Ε’ Κατηγορίας (αλλόθρησκοι): €598,00
Έξοδα ταφής για όλες τις κατηγορίες τάφων: €256,29

Σημειώνεται ότι:
- Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται, αλλά δικαίωμα χρήσεως χώρου για ταφή μόνο.
-
Επιτρέπεται η ταφή σε οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του αρχικού δικαιούχου με έγγραφη συναίνεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, τότε της/του συζύγου και των κατιόντων του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
22797594 Ανδρέας Αταλιανής (εργάσιμες μέρες και ώρες)
99542544 Νικόλας Κούμας (μη εργάσιμες ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες)
99423003 και 99621396 V&D Venus Funeral Home Ltd (μη εργάσιμες ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες)