Δήμος Λευκωσίας - Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών για Φυσικά Πρόσωπα

Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για Φυσικά Πρόσωπα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου / Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για Φυσικά Πρόσωπα