Δήμος Λευκωσίας - Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών για Εταιρεία

Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για Εταιρείες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου / Αποστολή Τιμολογίων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για Εταιρείες